LEVERANSENE TIL ihärdig

Omtale av oppdragsgiverne og de givende prosjekter som jeg har fått bidra på:

Trenger du en iherdig rådgiver?
Jeg kan hjelpe deg med å konkretisere og realisere dine prosjekter. Ta kontakt om du ønsker hjelp av en energisk lagspiller og engasjert relasjonsbygger.
Ta kontakt