OPPsummering av innovasjonsfestivalen

OPPsummering av innovasjonsfestivalen

Innovasjonsuken OPP har gitt et fantastisk mangfold av faglig påfyll fra vårt imponerende innovasjonssystem på Vestlandet. Her er opptellingen og oppsummeringen.

Innovasjonsuken OPP 2021 hadde:

  • Nye nettsider levert av Guilty
  • Spennende fysiske arrangementer med gode koblinger flere flere samarbeidsaktører. Slike som THE OCEAN, "Musikk fra Vestland til verden", Export of health innovations og Bergen Brainstorm.

Imponerende innovasjonssystem

«Innovasjonsuken OPP har igjen gitt oss et fantastisk mangfold av faglig påfyll fra vårt imponerende innovasjonssystem på Vestlandet! Det er veldig inspirerende og motiverende å få ta del i denne viktige festivalen og samtidig øke sin egen innsikt og kompetanse!” sier styringsgruppeleder, Rolf Sørland i Innovasjon Norge - Vestland.

Nye møteplasser:

- Eksport av helseinnovasjoner

Det var veldig begrenset med muligheter for å ha fysiske møteplasser, men det oppstod noen spennende koblinger med nye samarbeidsaktører. Blant annet på den nye helseinkubatoren, Eitri hadde Norwegian Smart Care Cluster, Design Region Bergen og Eitri et arrangement om hvordan vi skal eksportere helseinnovasjon.

- Musikk fra Vestland til verden

På en av byens nyeste coworkingsteder, bkolon hadde Buzzfond og Bergen kommune samlet spennende caser innen musikkteknologi og aktører bak noen av Norges største musikkeksporter for å dele erfaringer om hvordan vi får "Musikk fra Vestland til Bergen".

- Sosial innovasjon gjennom ti år

Impact Hub Bergen samlet viktige aktører innen sosialt entreprenørskap og gode samarbeidspartnere for å feire 10 års jubileum. De lanserte nysatsingen, Social Impact Lab som skal være en storsatsing nasjonal satsing innen sosialt entreprenørskap.

Norwegian Smart Care Cluster, Eitri og Design Region Bergen samarbeidet om arrangement

bkolon åpnet dørene med blant annet Buzzfond, Bergen kommune og kulturaktører for å kunnskapsdeling om hvordan vi får musikk fra Vestland til verden
Impact Hub Bergen fylte 10 år og lanserte nysatsingen, Social Impact Lab

Solide samarbeidspartnere

Styringsgruppen til Innovasjonsuken OPP 2021 har bestått av Solveig Finsland i Social Impact Lab, Hilde Holdhus i First Tuesday, Sander Meland i Start Bergen, Janicke Allers i Gefyl Invest, Øystein Fure i Bergen Works, Kristine Timberlid i Innovasjon Norge, Anne- Kathrine Torvund i Vestland fylkeskommune, Christina Sundli-Härdig i ihärdig, Rolf Sørland i Innovasjon Norge, Roger Ulvestad i Kunnskapsparken Vestland, Tom Hiis Bergh i Bergen kommune, Lisa Nyvoll i BKK Spring og Hilde Indresøvde i VIS.

Vi hadde ikke klart å realiserer innovasjonsfestivalen uten solide samarbeidspartnere: Vestland fylkeskommune, Innovasjon Norge, Innovasjon Norge - Vestland, Kunnskapsparken Vestland, Bergen kommune, VIS - Vestlandets Innovasjonsselskap, First Tuesday Bergen, Start Bergen, Social Impact Lab, Bergen.Works, DNB, Sparebanken Vest, Nordea, EY og Guilty.

Oppdragsgiver: Innovasjonsuken OPP
Prosjektleder/festivalsjef:
ihärdig, Christina Sundli-Härdig

Les også

Vil du ha hjelp til å lykkes med ideer og prosjekter?
Sammen finner vi en helhetlig tilnærming til deres utfordringer og mål, og utarbeider en handlekraftig og langsiktig plan
Ta kontakt