Sustainable Ocean Solutions

Sustainable Ocean Solutions

Tidligere i år samlet Farvatn og Katapult Ocean internasjonale investorer, oppstartsselskaper og forskere for å etablere et samarbeidsfora for kunnskapsdeling i arbeidet for bærekraftige hav. ihärdig fikk være med på arbeidet med å realisere deres visjon.

Farvatn i front for havets fremtid

Farvatn har tatt en aktiv rolle for å etablerere nettverk for å samarbeide om bærekraftige løsninger for havet.

Visjonen deres resulterte i Sustainable Ocean Solutions Summit, som er et samarbeidsfora for bærekraftige havløsninger. Samlingen ble lansert i forbindelse med havuken, One Ocean Week.

Sustainable Ocean Solutions Community skal være en arena for å utforske samarbeidsmuligheter, kunnskapsdeling og inspirasjon til å realisere nye ideer.

ihärdig har fått være med på arbeidet med å realisere visjonen. Som besto av å etablere nettverket, arrangere summit og webinar, og lansering av nettsider.

Dorothy Dankel ved SINTEF Ocean, Johan Odvar og Kristin Odfjell i Farvatn

Fra idé og visjon til realiseringen av summit, webinar og community:

Fra toppmøte til webinar og community

Innovatører, entreprenører, akademikere, politikere, venturekapitalister og ledere fra havindustrien, ble samlet under ett felles mål: samarbeid for bærekraftig hav. Nettverket ble kickstartet under One Ocean Week i Bergen i april 2023.

Erfaringsdeling og påfyll av kunnskap på webinar

Sustainable Ocean Solutions Summit - toppet laget i Bergen

Farvatn hadde toppet laget i Bergen under Sustainable Ocean Solutions Summit. Frescohallen, Kulturhuset, Vision of the Fjords og Biologen Hotell på Herdla ble benyttet til seminarer, workshops, utflukter og samlinger under konferansen.

Den verdensberømte marinbiologen og oppdager Sylvia Earle holdt foredrag om hvor sterkt vi har påvirket havområdene negativt, bare i hennes levetid. WWF, Espen Barth Eide, Penelope Lea, Grieg, Ferd og Prince Albert II Foundation deltok også på den fire dager lange konferansen.

SOS Ocean Summit hadde tre hovedtema:

  • Vitenskap og teknologi: Transformasjon til netto null karbonutslipp. Hva er den nåværende tilstanden til havet, og hvilke handlinger kreves nå?
  • Politisk rammeverk: Hva er de nye spillereglene? Hvordan kan vi gå videre med et nasjonalt og globalt politisk rammeverk?
  • Kapital: Hvordan kan gründere, forskningsinstitusjoner og investorer bruke innovasjoner til å utvikle og implementere løsninger? Hvordan kan vi bygge bro mellom forskning og nødvendig kapital?

Ett av målene med konferansen var å knytte havmiljøene i Nord-Amerika sammen med kunnskapsmiljøet i Bergen. Det ble en suksess.

– Vi hadde deltakere fra California og Silicon Valley, fra Canada, New York og Boston. Her skapte vi bevissthet rundt nødvendig kompetanse for oppstartselskaper, hadde investor-pitcher og la løsninger på bordet for å redusere karbonavtrykket og hvordan vi kan skape nye fremtidsrettede jobber, forklarer Johan Odvar.

Sustainable Ocean Solutions Webinar - digital kunnskapsdeling

Johan Odvar og Kristin Odfjell inviterte sammen med Dorothy Dankel i SINTEF Ocean til webinar med erfaringsdeling og påfyll av ny kunnskap til nettverket. Samt oppdateringer på konkrete resultater fra forrige samling.

  • Massiv innvirkning etter SOS

Shelly Shanker, grunnlegger og administrerende partner i AiiM, delte at de investerer i et rederi de møtte under Sustainable Ocean Solutions Summit. Aly Rose, sektorleder for hav og akvakultur i CREO, delte at hun kunne knytte seg til investorer og finansiører i privat sektor, noe som har resultert i ytterligere samarbeid. Medgrunnlegger og CO i CargoKite, Tim Linnenweber, delte at samlingen hadde hatt enorm innvirkning på selskapet og kom på riktig tidspunkt for partnerskap i investeringer.

  • Nate Hagen direkte fra sitt webcaststudio

Nate Hagens, direktør for The Institute for the Study of Energy and Our Future (ISEOF) holdt ett av hovedinnleggene. Han fortalte om detmenneskelige systemet vi lever i, og at vi innen dette systemet er avhengige av energi, så langt har det vært billig fossilt brennstoff. Fornybar energi er det riktige svaret på det gale spørsmålet, da vi trenger å justere mengden energi vi fortsetter å legge i systemet. Klimaendringer er ikke problemet, men et symptom på en større dysfunksjon innenfor vårt samfunn. Slik det står i dag, er denne sivilisasjonen uholdbar, og vi trenger en endring i verdier og bevissthet.

  • Vincent Pieribone, OceanX

Det andre hovedinnlegget av Vincent Pieribone, med-CEO og sjefsforsker hos OceanX, delte det siste fra OceanX og de reisene de har begitt seg ut på.

OceanX kombinerer forskning, vitenskap og media gjennom sine fartøy. Disse mobile laboratoriene kan utforske deler av havet som ennå ikke har blitt utforsket. Ved å bruke toppmoderne utstyr, er OceanX i stand til å samle data samt dele det med offentligheten gjennom sine høyoppløselige kameraer. Å bringe denne forskningen til verden, fyller et behov for en dypere forståelse av havene, ettersom 95% fremdeles er uutforsket. De har utforsket mange deler av verden så langt, med eventyr i Rødehavet og norske fjorder blant annet, med planer om å være i Stillehavet når fartøyet er ferdig. Neste år vil OceanX i samarbeid med National Geographic slippe en seksdelt serie med opptak og informasjon de har samlet på fartøyet. De vil også være en del av det neste COP-møtet!

Sustainable Ocean Solutions Community er invitert til neste webinar som vil finne sted under One Ocean Week i Bergen i april 2024. Vi forbereder også et annet SOS-toppmøte som vil finne sted i San Francisco i 2025 og er glade for å kunngjøre Builders Vision som samarbeidspartner, fortalte Johan Odvar og Kristin Odfjell i Farvatn.

Websider og nettverket

Digitale nettverk på Linkedin, nyhetsbrev og nettsider skal være bærende for å få nettverket til å ha aktiv kunnskapsdeling frem til neste møtepunkt.

Veien videre

Ny strategi for Havbyen Bergen ble presentert på partnersamling i desember

One Ocean Week avholdes i Bergen i april 2024, og med det neste SOS-toppmøtet i San Fransisco i 2025, fortsetter Sustainable Ocean Solutions Community å lede an i diskusjonene om havets fremtid. Felles innsats, med støtte fra engasjerte personer, er avgjørende for å skape en mer bærekraftig verden.

Les også

Vil du ha hjelp til å lykkes med ideer og prosjekter?
Sammen finner vi en helhetlig tilnærming til deres utfordringer og mål, og utarbeider en handlekraftig og langsiktig plan
Ta kontakt