Bergen Brainstorm
Foto: Anita Vedå

Bergen Brainstorm

Start Bergen gjennomfører årlig Bergen Brainstorm. I samarbeid med Kavlifondet og VIS skal de arbeide med caser som ledd i Kavlifondets satsing Tech, håp & kjærlighet. Arrangementet skal gjennomføres online, og de vil få god oppfølging av dyktige mentorer underveis.

Bergen Brainstorm er et arrangement i regi av studentorganisasjonen Start Bergen som ønsker å gjøre flest mulig studenter oppmerksomme på hva innovasjon og entreprenørskap innebærer, samt å formidle hvor lav terskelen er for å realisere en ny idé.

Det er en case-konkurranse som går over to dager hvor studentene blir presentert forskjellige problemstillinger som de i tverrfaglige grupper skal finne innovative og kreative løsninger. Studentenes løsninger blir vurdert av en jury, og et vinnerlag vil motta midler for å kunne realisere ideen sin.

Årets Bergen Brainstorm gjennomføres i samarbeid med Start Bergen, Kavlifondet og VIS.  bli fasilitert av Silje L. Grastveit fra Impact Hub Bergen som skal loser studentene gjennom metodikk og caser fra SHOT-undersøkelsen (studentenes helse- og trivsels­undersøkelse) fra 2018. Sonia Kaur Bains fra VIS skal bidra med pitche-trening og skal sammen med Kavlifondet tilrettelegge for at studentene skal skape nye løsninger for å bedre studenters psykiske helse.


Faglig oppfølging

Dyktige fagpersoner som Andreas Gravdal i Anticoach, Erik Hellestøl i Lifekeys • Online Psykolog, Knut Martin Tornes i Keyteq Labs, Tone Skår i VIS, Svein Gunnar Sjøtun fra Høgskulen på Vestlandet og Lars-Kristian Lunde Trellevik fra Universitet i Bergen og Youinnovate bistå for at unge, skarpe hoder med varme hjerter skal kunne jobbe med givende caser.

Nye løsninger for studenters psykiske helse

Bergen Brainstorm gjennomføres på 54 timer og alt skal skje online. Kavlifondets satsningen på Tech, håp & kjærlighet skal fremme effektiv bruk av teknologi i samfunnsnyttige prosjekter som arbeider for å bedre ungdoms psykiske helse, bekjempelse av ensomhet og utenforskap og hjelp til vanskeligstilte.

Syv caser fra SHOT-undersøkelsen

Under Bergen Brainstorm har vi basert på SHOT-undersøkelsen utformet caser på syv relevante tema:

1. Ensomhet / sosial inkludering

2. Mobbing / diskriminering

3. Perfeksjonisme / prestasjonsangst

4. Sosiale medier / overdreven skjermbruk

5. Rus / avhengighet

6. Spisevansker / kroppsbilde

7. Åpenhet om psykisk helse / å søke hjelp

Skarpe hoder og varme hjerter

I slutten av mai vil vi presentere flere av ideene som studenter fra NTNU og Høyskolen Kristiania har jobbet med denne våren.

Les også

Vil du ha hjelp til å lykkes med ideer og prosjekter?
Sammen finner vi en helhetlig tilnærming til deres utfordringer og mål, og utarbeider en handlekraftig og langsiktig plan
Ta kontakt