OPP - Vestlandets innovasjonsfestival
Styringsgruppen til Innovasjonsuken OPP

OPP - Vestlandets innovasjonsfestival

Innovasjonsuken OPP er en uke fylt med lærerike og interessante arrangement hvor alle har en ting til felles – de har fokus på innovasjon og entreprenørskap.

Årlig feiring av innovasjon

Under Vestlandets store innovasjonsfestival samles private aktører, næringsliv, offentlige institusjoner, investormiljø, gründere og studenter på ulike møteplasser for å bli inspirert og komme i kontakt på tvers av næringer og fagfelt. Det er en årlig feiring, og skal være samlende for alle som er nysgjerrig på innovasjon og entreprenørskap.

Solide støttespillere

Innovasjonsuken OPP har blitt en av regionens viktigste møteplasser på tvers av de ulike miljøene som jobber med innovasjon. Her får de ulike initiativene og kompetansemiljøene mulighet til å vise frem hva de har bygget ved hjelp av samarbeid og med støtte fra viktige støttespillere.

Innovasjonsuken OPP støttes av VIS, DNB, Innovasjon Norge, Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune. I tillegg samarbeider vi med StartupLab, BergenWorks, Bergen Næringsråd, Impact Hub og en rekke andre lokale og regionale aktører. I 2019 hadde var det ekstra fokus på at vi skulle ha arrangementer på hele Vestlandet, og startet tidlig arbeidet med å mobilisere flere potensielle arrangører i Sogn og Fjordane.

Samling av innovasjonskreftene på PEAK Sunnfjord

Viktig arena for nettverk og kunnskapsdeling

Innovasjonsuken er en utrolig god anledning for gründere til å tilegne seg ny og viktig kunnskap. Det er også en veldig viktig arena for å bygge nettverk. En som har sentral og del av arrangementet siden oppstart er Per Arve Frøyen i Innovasjon Norge. Han har også vært en primus motor for at vi skal samle innovasjonskreftene på Vestlandet.

- Vi er veldig fornøyd med at det opprettes arrangement utenfor Bergen også, for det er så utrolig mye spennende som skjer ute i distriktene. Da jeg startet i Innovasjon Norge for 10 år siden var miljøet for gründere i Bergen og på Vestlandet ganske tynt. Det har vært utrolig spennende å få være med på å bygge opp IN sine tilbud på dette området, og ikke minst å bidra til å bygge den unike samarbeidskulturen vi har her i vest. Den er unik, både nasjonalt og internasjonalt. Vi ser det igjen i klyngene, Inunet, Startup Extreme, og ikke minst i OPP. Hvem skulle trodd i 2013 at vi kom til å klare å lage en så slagkraftig innovasjonsuke, som ikke bare favner hele bredden av aktører, men også hele regionen? Jeg har fått være en liten del av dette, og det er utrolig stas å dra ut i verden og fortelle den historien, forteller  Per Arve Frøyen som har gjort prisverdig innsats for innovasjonsmiljøet. Han mottok historiens første utmerkelse fra Innovasjonsuken OPP.

Christina Sundli-Härdig, Hans Hag, Per Arve Frøyen og Erlend Waaler etter utdelingen av historiens første OPP-pris


- Per Arve har vært sentral i oppbyggingen av økosystemet for oppstart og vekst miljøet i Bergen. Med hans lune personlighet og enorme pågangsmot har en bidratt til samhold og vekst til beste for miljøet, sier Erlend Waaler, styringsgruppeleder for Innovasjonsuken OPP.

Hans Haag, prosjektleder for Innovasjonsuken OPP legger til:

- Uten Per Arve sitt aktive bidrag, konstruktive innspill og evne til å få folk engasjert ville ikke OPP vært like solid som OPP har blitt på relativt kort tid. Han utfordrer og han er god på å rose! Rett og slett en viktig personlighet for etablering av OPP.

OPPsummering av Innovasjonsuken OPP 2019

📆 7 dager

🎙 83 arrangement

🎪 50 lokasjoner

🗣 49 arrangører

I år har vi breiet oss over hele Vestlandet med hele 16 arrangementer i regionene utenfor Bergen. Gleder oss til OPP 2020.

Les også

Vil du ha hjelp til å lykkes med ideer og prosjekter?
Sammen finner vi en helhetlig tilnærming til deres utfordringer og mål og utarbeider en langsiktig strategisk plan for å oppnå dem
Ta kontakt