Skarpe hoder og varme hjerter

Skarpe hoder og varme hjerter

NTNU SoPro hadde Tech, håp og kjærlighet som tema under deres årlige konferanse om sosialt entreprenørskap.

For tredje år på rad var Kavlifondet hovedsamarbeidspartner for arrangementet. I år ble Kavlifondets støtte gitt som en del av satsningen Tech, håp & kjærlighet, som skal fremme effektiv bruk av teknologi i gode formål. Kaospilot og daglig leder i Impact Hub Bergen, Silje L. Grastveit ledet studentene gjennom en intensiv “Idésprint”, workshop for sosiale entreprenørskapsideer. Utgangspunktet var en undersøkelse fra 2018 som viser en økning i rapportering av psykiske plager blant norske studenter.

Studentene jobbet med problemstillinger knyttet til SHOT-undersøkelsen for 2018 som er studentenes helse- og trivselsundersøkelse. De kunne velge blant syv ulike oppgaver:

  • Ensomhet / sosial inkludering
  • Mobbing / diskriminering
  • Perfeksjonisme / prestasjonsangst
  • Sosiale medier / overdreven skjermbruk
  • Rus / avhengighet
  • Spisevansker / kroppsbilde
  • Åpenhet om psykisk helse / å søke hjelp

Det var83 studenter fordelt på 18 lag med fire-fem deltakere på hvert lag påmeldt.

Vinner/vennelaget

Ideen til vinnerlaget var å lage et spillkonsept som består av flere typer spill som til sammen skal utgjøre en sosial og gøy plattform for å bygge nye og dypere vennskap. Gjennom spillet skal deltakerne bli kjent med hverandre og få et utgangspunkt for å bygge dypere relasjoner og vennskap. Det overordnede målet er å forebygge og redusere ensomhet blant studenter. Premien vil de bruke til å få laget en pilot av spillet og teste det.

Vinnerlaget «Friendgineering» som bestod av Pernille Soland, Anne-Marthe Sikkerbøl, Pernille Landrø, Astrid Fiskum og Victoria Ho-Yen ville skape økt trivsel og god psykisk helse i studentmiljøet. Foto: Kavlifondet, Hanne Eide Andersen

En spennende idé med en spillbasert løsning som kan bidra til at flere knytter nye vennskap. Det kaller vi skarpe hoder og varme hjerter.

Les mer om prosjektet på Kavlifondets nettsider.

Les også

Vil du ha hjelp til å lykkes med ideer og prosjekter?
Sammen finner vi en helhetlig tilnærming til deres utfordringer og mål, og utarbeider en handlekraftig og langsiktig plan
Ta kontakt