Takknemlig tilbakeblikk

Takknemlig tilbakeblikk

2020 ble et krevende og utfordrende år. Tre lærdommer tar jeg med meg inn i et nytt år. Stikkordene er nysgjerrighet, nestekjærlighet og takknemlighet.

Nysgjerrighet har fått oss til å teste ut nye måter å arbeide på, samarbeide på tvers av miljøer og til å ta i bruk nye arbeidsverktøy. Nestekjærlighet har fått oss til å hjelpe hverandre og igangsette prosjekter for dem som trenger det litt ekstra nå. Takknemlighet har gjort oss mer bevisst på hva vi har og hvem vi har rundt oss. 

Jeg har gjort et lite tilbakeblikk på hvilke prosjekter jeg har vært så heldig å få jobbe med i 2020. Felles for dem alle er at jeg har fått jobbe mye med prosjekter med tilbud til barn og ungdom. DET er jeg ekstra takknemlig for. Jeg har skrevet et lite tilbakeblikk med noen av prosjektene som jeg har jobbet med i 2020.


JANUAR

Podkast og lansering av Tech, håp & kjærlighet

Kavlifondets satsing, Tech, håp & kjærlighet ble lansert i januar 2020. Jeg har fått være prosjektleder for satsingen som skal fremme effektiv bruk av teknologi i samfunnsnyttige prosjekter. Hovedfokus er samfunnsutfordringer knyttet til barn og unges psykiske helse, utenforskap og ensomhet. Lite visste vi da hvor høyaktuell samfunnsutfordringene skulle bli noen uker senere. 

I podkasten med samme navn pratet vi med engasjerte gründere og dyktige fageksperter som gjør verden til et bedre sted, gjennom teknologi, innovasjon og gode ideer. Etter noen dager dukket podkasten opp på førsteplassen på Apple Podcast´s liste for tech-podkaster i Norge. 


Lytt til podkast
Les mer om prosjekt

Podkastgjester i Tech, håp & kjærlighet, samfunnsdebattant Ingeborg Senneset og teamet i Kavlifondet


FEBRUAR

Idesprint med studenter innen Tech, håp & kjærlighet

For studenter ved NTNU utarbeidet vi idesprint for å finne nye løsninger og muligheter knyttet til de samme samfunnsutfordringene vi tok for oss i Tech, håp & kjærlighet. Utgangspunktet var en SHOT-undersøkelse som er studenters helse- og trivselsundersøkelse  som viste en økning i rapportering av psykiske plager blant norske studenter. 


Les om prosjektet og vinnerideen: https://www.ihardig.no/blogg/skarpe-hoder-og-varme-hjerter

Start NTNU og SoPro under idesprint med Tech, håp & kjærlighet


MARS

Kunnskapsformidling til barn og SFO-ansatte

Jeg har jobbet med gjengen i Folkelig i flere perioder, og i mars fikk jeg virkelig se hvordan deres innovative krefter klarte å omstille seg til den nye hverdagen. Folkelig er en sosial entreprenør som utvikler verktøy for lokalt og nasjonalt folkehelsearbeid. Målet deres er å redusere sosiale ulikheter i helse ved å skape inkluderende og bærekraftige lokalsamfunn der barn og unge kan få en god oppvekst. Med prosjekter som Smaksverkstedet og Matjungelen bidrar Folkelig med leken kunnskapsformidling om næringsrik og bærekraftig mat, kombinert med å gi barn og unge en lavterskel og sosial fritidsarena i sitt nabolag. Som daglig leder i Folkelig, Kathrine Marthinsen sier:

Jeg er bekymret for at COVID-19 skal skape større sosiale helseforskjeller, og vil gjerne se på muligheter for å demme opp om omfanget her.  Det er forøvrig veldig spennende å se hva slags løsninger som kommer ut av denne situasjonen, og jeg håper at markedet for sosiale entreprenører skal bli enda større i - og etter - denne perioden. Det er så flott når både små og store aktører hiver seg rundt, og ser hvordan deres ressurser kan bidra til noe positivt for samfunnet.” 

Oppsummerer selv med: "Det hun sa!"

Les mer om hvordan Folkelig måtte tenke nytt

Teammøte med daglig leder og kommunikasjonsansvarlig i Folkelig


Studentcase med Høyskolen Kristiania

Studenter innen entreprenørskap- og tjenestedesign på Høyskolen Kristiania skulle i mars arbeide med Tech, håp & kjærlighet og finne nye løsninger for å bedre studenters psykiske helse og forhindre utenforskap og ensomhet. Like etter ble alle landets skoler stengt… Etter innlevert eksamensbesvarelse fikk studentene muligheter for å delta i konkurranse. To av ideen ble trukket som ut som vinnere.


Les om hvordan Høyskolen Kristiania ble utfordret til å tenke nytt og om endringen vil være relevant for ettertiden

Les om vinnerideene til Høyskolen Kristiania

Vinnerteamene og faglærere fra Høyskolen Kristiania

 
APRIL

Online Demoday

1.april 2020 hadde ihärdig rukket å bli to år, men fremtidsutsiktene var svært usikker. Hvordan ville den nye situasjonen påvirke oppdragsmengden? Hvilke prosjekter skulle videreføres? Og hvordan kunne man fremdeles være aktuell? VIS kom med et spennende prosjekt som måtte tilpasses den nye hverdagen.


Det var utfordrende for oppstartsbedriftene å finne frem til investorene. Og omvendt. I april ble en ny løsning lansert. ‍online.demoday ble en ny arena hvor investorklare oppstartsselskaper skal kunne kobles med investorer. Jeg fikk være konferansier for nylanseringen.


Les om løsning og lansering

Dag Inge Ulstein og Ove Gjelsvik under Online Demoday

Webinar om krisepakker med Deloitte og First Tuesday

Året før hadde jeg kommet inn som partner i First Tuesday. Som er en av Vestlandets største møteplasser for innovasjonsmiljøet. Fysisk oppmøte for faglig påfyll og opprettelse av nye relasjoner var sentralt. Vi snudde oss rundt og etablerte webinar for at medlemmene skal kunne dele kompetanse og erfaringsutveksling nå som man ikke kan gjennomføre nettverkssamlinger. Deloitte var første partner som testet ut formatet. De startet med å gi innføring i myndighetenes krisepakker til næringslivet.

Les om First Tuesday sitt første webinar

Christine Haugstvedt Downing i Deloitte under First Tuesday sitt første webinarMAI

Webinar med Innovasjon Norge om bedrifter som evner å tenke nytt i vanskelige tider

I mai ville vi sammen med Innovasjon Norge løfte frem bedrifter som har evnet å tenke nytt i vanskelige tider. Krisen hadde rammet næringslivet hardt. Varehandel, turisme og kultur var blant dem som ble berørt, men hvor det også har dukket opp flere nytenkninger. Noen bransjer fikk et kraftig oppsving. På First Tuesday intervjuet vi blant annet Whereby, Tibber, TicketCo og Dyrekassen. 

Les om bedrifter som evner å tenke nytt i vanskelige tider

Nina Broch Marthisen i Innovasjon Norge under First Tuesday webinar

Vestlandets innovasjonsfestival

Jeg har vært med i styringsgruppen til Innovasjonsuken OPP siden forgjengeren Global Entreprenurship Week.  I mai ble jeg koblet på for å bli festivalsjef og prosjektleder for årets store innovasjonsfestival på Vestlandet.

Innovasjonsuken OPP skal hjelpe til med å styrke miljøet for innovasjon og sikre samarbeid og utvikling på Vestlandet. Det skjer utrolig mange spennende initiativ og løsninger som fortjener å løftes frem og OPP skal være en arena for nettverksbygging, kompetansedeling og fremsnakking. Vi hadde begynt planleggingen av større samlinger og arrangementer på hele Vestlandet, men det var usikkert hvor store samlinger vi kunne gjennomføre. Derfor bestemte vi oss for å lage tre ulike innholdskonsepter med videoblogg og studio midt i innovasjonsdistriktet på Marineholmen og en rundtur på Vestlandet.

Les mer om Innovajonsuken OPP

Les mer om Global Entreprenurship Week

Avtroppende og påtroppende festivalsjef med styringsgruppeleder Erlend Waaler i midtenJUNI

Vestlandsturne i innovasjonsmiljøet

I juni startet Janicke Allers og jeg på rundreise i innovasjonsmiljøet på Vestlandet. Vi besøkte næringshager, kunnskapsparker, investorer, næringsliv og gründere. OPPtur kalte vi det. Rundreisen skulle vise seg å være en sentral for å gjøre innovasjonsmiljøet bedre kjent med hverandre, men også for å skape innhold til innovasjonsfestivalen som til slutt måtte bli heldigital.

Les om og se alle filmene fra Vestlandsturneen

Janicke Allers i Gefyl og jeg var ansvarlig for ide, konsept og innhold til vestlandsturneen

AUGUST

Oppkvikker med akademia på Vestlandet

Vi utfordret høyskoler og universitetet på Vestlandet til å kickstarte dagene med faglig påfyll. Resultatet ble webcastserien; OPPkvikker. Snurr film om du vil ha deg en faglig oppkvikker med BI, NHH, Høgskule på Vestlandet, Høyskolen Kristiania og Universitet i Bergen.


Les og se webcasten OPPkvikker

Innovasjonsuken OPP hadde tre hovedfokus: ung skaperkraft, samhandling og fra Vestlandet til verdenSEPTEMBER

Innovasjonsuken OPP som ble heldigital

Da landet kom tilbake fra sommerferie ble det helt klart at innovasjonsfestivalen måtte avholdes digitalt. Vi videreutviklet derfor flere innholdskonsepter. Blant annet webcast-seriene, OPPkvikker, OPPtur og talk show med ulike aktører i innovasjonsmiljøet sammen med etablert næringsliv og gründere. I tillegg rigget vi for en kulturell begivenhet med nydelig konsertopplevelse med Iris, Askjell, RED MOON og dePresno.


Les mer om Innovasjonsuken OPP

Styringsgruppen til Innovasjonsuken OPP var samlet på hvert sitt hjemmekontor

 

OKTOBER

Ungt Entreprenørskap som brobygger til næringslivet

Jeg har fått samarbeide med Ungt Entreprenørskap og deres arbeid med å både tilrettelegge for digitale arrangementer og kommunikasjonsarbeid. Fikk delta på både Syretest, utarbeidelse av podkast og arbeid knyttet til Fylkesmesterskapet som skal avholdes som Vestandets største digitalemarkering av entreprenørskap for ungdom. Over 1000 ungdommer og 100 næringslivsaktører planlegger å delta på fylkesmesterskapet i mars.

Les mer om Syretesten til Ungt Entreprenørskap

Les mer om podkasten Lærertanken

Les mer om Fylkesmesterskapet til Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap under Syretest som er oppladningen til Fylkesmesterskapet

Styrker esportsatsingen

I 2019 ble jeg spurt om å bli styremedlem i esportselskapet, Playwell. Jeg synes at det var en spennende bransje og de hadde en sosial profil hvor de hadde fokus på relevante inkluderingsaktiviteter for barn og unge. Når ungdom trengte flere sosiale tilbud i en vanskelig tid fikk vi formalisert samarbeidsavtale. Sportsklubben Brann og E-sport-gründerne i Playwell styrker satsingen på E-sport for å gi sosialt tilbud til barn og ungdom.

Les mer om esportsatsingen til Playwell og Brann

Felles satsing om sosialt tilbud for barn og ungdom

NOVEMBER

Ringvirkninger på Vestlandet

For å synliggjøre hvordan norske bedrifter skaper ringvirkninger i lokalsamfunnet lanserte DNB "Ringvirkninger". På First Tuesday fikk vi eksempler fra Vestlandet og møtte to bedriftsledere som har vært gjennom et krevende år.

Les om Ringvirkninger og se First Tuesday-sendingen til DNB

Marianne Wik Sætre, regionsdirektør for bedriftsmarkedet på Vestlandet i DNB og plassjef i DNB

DESEMBER

Rising Star Vestland

First Tuesday og Deloitte arrangerte for 15.gang Rising Star Vestland. I sluttfasen stod vi igjen med fire av de mest spennende vekstselskapene i Vestland. Tibber ble til slutt kåret som vinner av årets Rising Star Vestland 2020.

Les mer om vinneren, Tibber

Jurymøter for kåringen av Vestlandets mest spennende vekstselskap

 


Sosiale tiltak mot studentensomhet

BIs studentorganisasjon (BISO), BI og Kavlifondet skal samarbeide for å skape flere sosiale tiltak mot ensomhet i studentmiljøet. Tiltaket er som del i Tech, håp & kjærlighet som ihärdig har fått være prosjektleder for.

Les mer om samarbeidet med BI, BISO og Kavlifondets Tech, håp & kjærlighet

I desember formaliserte vi samarbeidet om Social with BISO som er felles satsing for å redusere ensomhet i studentmiljøet


Jeg tar med meg all lærdom fra 2020 og tar fatt på et spennende 2021. En stor takk til dyktige samarbeidspartnere og fantastiske oppdragsgivere. Gleder meg til å ta fatt på et nytt år.

Les også

Vil du ha hjelp til å lykkes med ideer og prosjekter?
Sammen finner vi en helhetlig tilnærming til deres utfordringer og mål, og utarbeider en handlekraftig og langsiktig plan
Ta kontakt