Grenseløse muligheter
Foto: Petter Tran

Grenseløse muligheter

2023 har vært et år fylt med prosjekter for å fremme nyskapning og samarbeid. På tvers av fagområder og landegrenser. I 2024 skal det pushes egne grenser. Vil du bidra?

Om du ønsker å bidra med å koble mennesker på tvers av ekspertiser for kunnskapdeling, starte nye prosjekter, løse komplekse utfordringer og skape nyttige nettverk finnes det mange muligheter i år:

  • Sustainable Ocean Solutions - videreutvikle konseptet frem mot samling i San Francisco i 2025. Som har vært alt fra summit, webinar, websider til community
  • First Tuesday Bergen - vil du være med å utvikle nye kunnskapskonsepter i samarbeid med Vestlandets største nettverk for innovasjon og teknologi?
  • Ungt Entreprenørskap - vårens viktige arrangementer for unge entreprenører: undervisningsopplegget SMARTere teknologi og Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter
  • Innovasjonsuken OPP 2024 - videreutvikling av Vestlandets innovasjonsfestival som starter 16.september 2024.

Sustainable Ocean Solutions: Fra visjon til virkelighet

I april 2023 samlet Farvatn og Katapult Ocean internasjonale investorer, oppstartsselskaper og forskere for å etablere et samarbeidsfora for kunnskapsdeling i arbeidet for bærekraftige hav. ihärdig fikk være med på arbeidet med å realisere deres visjon. Farvatn har tatt en aktiv rolle for å etablerere nettverk for å samarbeide om bærekraftige løsninger for havet.

Visjonen deres resulterte i Sustainable Ocean Solutions Summit, som er et samarbeidsfora for bærekraftige havløsninger. Samlingen ble lansert i forbindelse med havuken, One Ocean Week. Sustainable Ocean Solutions Community skal være en arena for å utforske samarbeidsmuligheter, kunnskapsdeling og inspirasjon til å realisere nye ideer.

Fra visjon til summit, webinar, websider og community

ihärdig har fått være med på arbeidet med å realisere visjonen. Som besto av å etablere nettverket, arrangere summit og webinar, og lansering av nettsider.

Ungt Entreprenørskap: Fremme fremtidens innovatører

Arbeidet med Ungt Entreprenørskap fortsetter med undervisningsopplegget SMARTere teknologi og Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter. Programmene gir ungdom muligheter til å utforske og utvikle sine entreprenørskapsferdigheter, og vi er stolte over å kunne bidra til å forme morgendagens ledere.

Vestlandets største nettverk innen innovasjon og teknologi


2024 markerer et spennende nytt kapittel for First Tuesday Bergen. Vi har allerede nådd en imponerende antall medlemmer med over 5300 personer. Vi ser frem til å introdusere nye samarbeidspartnere og et utvidet team. Med disse tilskuddene kommer en rekke nye kunnskapskonsepter som vil gi godt grunnlag for nettverksbygging og økt samfunnsengasjement.

I 2023 hadde vi 51 foredragsholdere og 1400 deltagere på arrangementene. Her er oppsummering av fjoråret:

Omstilling og Innovasjonsledelse ved NHH: Brytningstid

Utdanning og læring får hovedokus for 2024. Med studier i "Omstilling og Innovasjonsledelse" ved Norges Handelshøyskole (NHH) skal faglig påfyll kunne gi samarbeidspartnere med fersk kunnskap og ferdigheter som er nødvendige i disse brytningstidene.

I 2024 skal fokus være å bygge sterkere fellesskap, fremme innovasjon, og bidra til en mer bærekraftig og kunnskapsrik fremtid. Sammen kan vi gjøre disse prosjektene til en realitet og sette en ny standard for hva vi kan oppnå.

Prosjektteamet på Brytningstid

Innovasjonsuken OPP 2024

Vestlandets innovasjonsfestival hadde i fjor 60 arrangementer spredt over hele Vestland. Det ble skapt unike arenaer for deling av kunnskap, innhenting av kapital, etablering av nye bekjentskaper, og inspirasjon til å kickstarte prosjekter og selskaper.

Innovasjonsuken OPP var satt sammen av fagfrokoster, kunnskapspuber, politiske debatter, konferanser og gode kunnskapsarenaer og mingleplasser for å øke tempo på innovasjonstakten.

Festivalen hadde nye partnere. Slike som Shifter, Forskningsdagene i Bergen, StormGeo, Clara Venture Labs, Grøn Region Vestland og Kommunikasjonsforeningen. Det ble også etablert nye konsepter som "Industrisafari" og "Ni om energi". Begge var kunnskaps- og inspirasjonsarrangementer for å bli bedre kjent med industri- og næringslivet på Vestlandet. Høstens valg var en naturlig oppstart til innovasjonsfestivalen. I politikerdebatten "OPPkjøring til valg"i samarbeid med Shifter ble Vestlandets politikere utfordret til å fortelle om deres politiske satsinger på innovasjon og entreprenørskap.

I april starter arbeidet med Innovasjonsuken OPP 2024. Her er oppsummeringen fra 2023:

Les også

Vil du ha hjelp til å lykkes med ideer og prosjekter?
Sammen finner vi en helhetlig tilnærming til deres utfordringer og mål, og utarbeider en handlekraftig og langsiktig plan
Ta kontakt