Støtter fremtidens næringsliv

Støtter fremtidens næringsliv

‍670 ungdommer presentere bedriftene sine for 110 eksperter fra arbeids- og næringsliv på Fylkesmesterskap for Ungdomsbedrift. Ungdom sitter på fremtidens løsninger og deres skaperkraft er helt sentral for at Vestlandet skal lykkes i fremtiden.

Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrift er en unik møteplass mellom unge entreprenører og eksperter fra arbeids- og næringsliv. Kunnskapsdeling og problemløsing på tvers av generasjoner er viktig. Det var utrolig givende og lærerikt å få være en brobygger mellom skole og næringsliv sammen med superteamet i Ungt Entreprenørskap Vestland.

Amalie Skram videregående skole var medarrangør for fylkesmesterskapet

17.mars på Amalie Skram videregående skole i Bergen, og 21.mars i Førdehuset ble Vestlandets store festdag for ung skaperkraft – fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter arrangert.

Vi fikk samlet fylket til to dedikerte entreprenørskapsdager. Under fylkesmesterskapet vises skaperglede, kreativitet og engasjement på kloss hold – ungdommene våre sitter på løsningene for fremtidens Norge. De beste ungdomsbedriftene skal senere i vår representere Vestland i Norgesmesterskapet i Oslo, forteller Gry Sæterdal, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Vestland.

Gry Sæterdal i Ungt Entreprenørskap Vestland


Bredde av ideer og løsninger

Bedriftsideene tok for seg alt fra strømsparingsprodukter, avfallshåndteringsløsninger, bærekraftsopplæring for barn, app for gjennomføring av egne sportsarrangementer, sosiale tilbud for eldre, tannkrem-tabletter og sushi av bifangst.  

–  Jeg er utrolig imponert over elevenes og lærernes innsats. Ungdomsbedriftene har veldig forskjellige idéer og konsept! Felles for dem alle er at de er et team med ungdommer som jobber hardt og lærer veldig mye, sier Fridtjov Falch Sorø som er fagansvarlig for videregående skole i Ungt Entreprenørskap Vestland.

Team Ungt Entreprenørskap Vestland i Bergen


Ungdomsbedrift funker
Studier viser at eksponering mot innovasjon i løpet av barndommen har en klar effekt på tilbøyeligheten til å bli innovatør. Ungdomsbedrift er realistisk læring. De praktiserer det de lærer, og elevene skaper verdier gjennom å prøve og feile og selv finne løsninger på problemene og utfordringene de møter underveis. Jo mer elevene får bestemme selv, desto mer lærer de, og de utvikler samtidig kompetanse arbeidslivet etterspør.

Næringslivet lærer av ungdommen

Ungt Entreprenørskap Vestland er en brobygger mellom næringsliv og skole, og over 90 rådgivere fra arbeids- og næringsliv er koblet på for å veilede og støtte ungdommene via videomøter og juryering. Næringslivet lærer mye av å engasjere seg i arbeidet.

Eksperter fra arbeids- og næringsliv som bidrar med kompetanse og nettverk

Ådne Iden Høiland i TV 2 og Mariell Sæternes i SRF bidro i juryen

–   Næringslivet må bidra tidlig i utdanningsløpet for å motivere skaperkraft og verdiskaping, slik at vi får tilgang til relevant og tilstrekkelig kompetanse, sier Ådne Iden Høland, leder for Mediateknologiog infrastruktur som har bidratt i juryarbeidet og på Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter.  

Vinner av "Årets ungdomsbedrift" i Bergen - Prima Vedlike UB ved Nordahl Grieg vgs. Prisen ble delt ut av Sparebanken Vest

– Vi er opptatt av ung skaperkraft på Vestlandet og har vært aktiv samarbeidspartner for Ungt Entreprenørskap siden oppstarten. Vi gleder oss over alle de kunnskapsrike ungdommene som deltar i programmene, vi trenger de for at vi skal lykkes med det grønne skiftet, sier Giske Eggen som er samfunnsansvarlig i Sparebanken Vest. De delte ut prisen for “Beste ungdomsbedrift” i Bergen 17.mars.  

Fra Vestland til NM og Stortinget
Under mesterskapet ble det delt ut 12 kategorier. Deretter skal noen av ungdomsbedriftene videre til NM Ungdomsbedrift som gjennomføres 27.-28.april i Lillestrøm. De skal også besøke Hordalandsbenken og Sogn og Fjordane-benken på Stortinget.

– Ungdom fortjener å bli sett. Det er helt fantastisk at så mange gode støttespillere engasjerer seg i ungdommene. Takket være alle næringslivsaktørene som stiller frivillig på arrangementet får ungdommen helt unik synlighet og lærdom som de selv kan ta med seg når de om noen år skal ut i jobb. Det er så viktig å koble seg på Fylkesmesterskapet for her møter du fremtidenes kollegaer og sjefer, avslutter Gry Sæterdal.

FAKTA:

Ungt Entreprenørskap er en ideell organisasjon som finnes i hele landet, og i hele utdanningsløpet. Ungdomsbedrift er et av flere programmer vi tilbyr. Vi samarbeider med skolen, næringslivet og andre aktører for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Ungt Entreprenørskap er en brobygger mellom skole og arbeidsliv. I Norge når vi årlig ca. 150.000 elever og studenter, vi samarbeider med 15.000 lærere og 20.000 frivillige fra arbeids- og næringsliv.  

670 elever i 110 ungdomsbedrifter på 26 videregående skoler i Vestland fylke deltok på Fylkesmesterskapet som ble avholdt 17.mars i Bergen og 21.mars i Førde. 60 entreprenørskapslærere fra 26 ulike videregående skoler arbeider for å øke entreprenørskapsferdighetene på Vestlandet. Det er over 60 elever fra Amalie Skram videregående skole som bidrar med alt praktisk for å kunne gjennomføre den store entreprenørskapsdagen i Bergen.

Les også

Vil du ha hjelp til å lykkes med ideer og prosjekter?
Sammen finner vi en helhetlig tilnærming til deres utfordringer og mål, og utarbeider en handlekraftig og langsiktig plan
Ta kontakt