Innovasjonsuken OPP 2021

Innovasjonsuken OPP 2021

13.-19.september arrangeres vestlandets store innovasjonsfestival. Innovasjonsuken OPP er en viktig samlingsarena for alle som er opptatt av innovasjon og entreprenørskap.

Styrking av innovasjonskraften

Innovasjonsuken OPP skal løfte frem og støtte opp under initiativ som er med på å skape nye arbeidsplasser, bygge verdier og fremme nye og bærekraftige løsninger.

- Den overordnede målsetningen med Innovasjonsuken OPP er å styrke Vestlandsregionen gjennom videreutvikling av vårt økosystem for innovasjon og entreprenørskap. Vårt økosystem har hatt en meget positiv utvikling de siste årene og denne trenden ønsker vi å forsterke, sier årets styringsgruppeleder, Rolf Sørland fra Innovasjon Norge Vestland.

Rolf Sørland, styringsgruppeleder for Innovasjonsuken OPP 2021

Evnen til å tenke nytt

Innovasjonsuken OPP skal få relevante og aktuelle tema på dagsorden og utfordre aktørene i økosystemet med sikte på å legge forholdene best mulig til rette for økt innovasjon og entreprenørskap.

Midt under planleggingen av fjorårets innovasjonsfestival ble alle utfordret til å tenke nytt og skape nye former for arrangementer.

- Å gjennomføre innovasjonsfestival uten at folk kunne møtes var krevende, men vi evnet å skape nye, relevante arenaer for å vise frem skaperkraften på vestlandet. Vi utviklet konsepter i samarbeid med både næringsliv, akademia og innovasjonsmljøet som vi nå ønsker å styrke. I tillegg fikk vi økt regional tilstedeværelse, forteller årets festivalsjef, Christina Sundli-Härdig

Christina Sundli-Härdig, festivalsjef for Innovasjonsuken OPP 2021

Fra Vestland til verden

Innovasjonsuken OPP skal bestå av blant annet faglig påfyll med akademia, redaksjonell rundreise i innovasjonsmiljøet på vestlandet, hackethons for å løse relevante  samfunnstfordringer og aktuelle næringslivssamtaler.

- Vi oppfordrer hele Vestland til å fokusere på innovasjon og skape relevante arena for kompetansedeling under Innovasjonsuken OPP. I slutten av mai arrangerer vi digital kickoff og idemøte for alle som ønsker å bidra, sier Sundli-Härdig.

Solid team fra hele vestlandet

Årets styringsgruppe består av et solid team med tverrfaglig kompetanse og god regional tilstedeværelse.

- Vi har nå fått med oss et veldig dynamisk og kompetent team i styringsgruppen og det lover svært godt for Innovasjonsuken OPP 2021. Det er bare til å glede seg, avslutter Sørland.

Styringsgruppen gleder seg til å kunne invitere til kick off for årets arrangører

Styringsgruppen for Innovasjonsuken OPP 2021


Oppdragsgiver: Innovasjonsuken OPP
Prosjektleder og festivalsjef: 
ihärdig

Les også

Vil du ha hjelp til å lykkes med ideer og prosjekter?
Sammen finner vi en helhetlig tilnærming til deres utfordringer og mål, og utarbeider en handlekraftig og langsiktig plan
Ta kontakt