Visjoner for innovasjonsbyen Bergen

Visjoner for innovasjonsbyen Bergen

Denne uken er Global Entrepreneurship Week. En global markering av entreprenørskap. For syv år siden ble aktører fra innovasjonsmiljøet spurt om deres visjoner for innovasjonsbyen Bergen. Har visjonen deres innfridd?

Gjengen bak Startup Weekend Bergen etablerte i 2017 innovasjonsuke i Bergen og en gründeravis i anledning Global Entrepreneurship Week. Vi intervjuer gründere og ulike aktører i Innovasjonsmiljøet. Noen av dem har byttet jobb siden sist, men her er et lite tilbakeblikk på hva de svarte den gang.


Her er hva de ulike aktørene svarte den gang:

Innovasjon Norge, Per Arve Frøyen

Om fem åre er vi Norges beste gründerby. For å nå dit må vi ha det beste økosystemet for oppstart. Det betyr at vi har en kritisk masse av risikovillige gründere som våger å tenke stort. For å nå dit trenger vi nok kompetent kapital og enda flere som vil dele nettverk og kompetanse. At henger sammen med alt, og vi må være motivert til å jobbe langsiktig og på tvers av miljøer. Og ikke minst: vi må heie på de som prøver, selv om de mislykkes opptil flere ganger på veien.


Bergen Teknologioverføring, Anders Haugland (nå VIS)


BTO sin visjon for Bergen som innovasjonsby er at Nyen skal videreutvikle det lokale økosystemet for innovasjon- slik at det kommer i verdensklasse - og innbyggerne og omgivelsene blir oppmerksom på at det er slik det er.


Bergen Næringsråd, Solveig Holm


Bergensregionen har allerede gode forutsetninger for innovasjon og entreprenørskap, få det må satses videre på mangfold, kunnskap, kreativitet og internasjonalisering som gir god grobunn for utvikling av nye ideer som kan utvikles til nyskapende vekstselskaper. Det må legges enda større vekt på entreprenørskap i undervisning. Gjerne fra ungdomsskolealder. Det å være gründer bør være en ettertraktet status som nedsettes høyt i alle miljøer. Tilgang på kapital er utfordrende for tidligfaseselskap, og det er derfor viktig at strukturer for kapitaltilgang, for eksempel såkornfond, opprettholdes og videreutvikles.


Business Region Bergen, Gry Sæterdal


Vi har en målsetting som er ganske så visjonær - innovasjonsbyen Bergen mener at det er viktig å gå bredt ut, vi vet aldri når vi treffer en «perle».

First Tuesday, Are Stegane


En visjon for Innovasjonsuken Bergen må være å kunne knytte bedre bånd mellom utdanningsmiljøene og det etablerte næringslivet. Dette slik at de som er unge og nyutdannet kan bryne seg på konkrete utfordringer etablerte bedrifter har. Da kan man få en god miks som kan vi masse god knoppskyting som vi kan leve av når oljen tar slutt. Visjoner skal være neste uoppnåelige. First Tuesday ønsker at Bergen skal bli enda mer visjonær.


Connect Vest, Hege Elvestad


CONNECT ble etablert i Bergen. Vi tror dette illustrerer nysgjerrigheten og utviklertrangen til som ligger mellom de syv fjell - det er mange mennesker som ønsker å få til ting i byen. Bergenserne er utadvendte folk som historisk sett har «våget» og tatt posisjoner. Som internasjonalt ledende handels- og sjøfartsby, og som tidligere hovedstad og engang Nordens største by, har Bergen tradisjoner og iboende kraft for igjen å kunne ta en ønsket posisjon. For Bergen som by, og for Bergen som innovasjonsby handler det om å ta en posisjon. Denne posisjonen må vi tørre å ta, vi må skape engasjement i alle miljøer, innen ulike næringer, universiteter, gründere, offentlige mm. En visjon blir at man i først omgang våger å være utadvendt, søke impulser og læring for å finne en retning for sterk innovasjonsposisjonering.


Impact Hub Bergen, Silje Grastveit


Ambisjonen må være at Bergen som innovasjonsby skal direkte frem talentfulle gründervirksomheten som også bidrar positivt til samfunnet fra et langsiktig og bærekraftig perspektiv. Når det plutselig popper opp mengder med samfunnsengasjerte suksessgründere vil Bergen ha verdens øyne klistret i nakken.


Inger Grete Strømme, Ungt Entreprenørskap Hordaland


Ungt Entreprenørskap skal gjennom sine programmer bidra til å skape en kultur for entreprenørskap.


Mediarena, Stig Frode Opsvik og Rune Smistad (nå NCE Media)


Med MediaCity Bergen i spissen skal Bergen bli en internasjonalt ledende by for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor mediefeltet.


Nyskapningsparken, Hilde Indresøvde


Bergen trenger et innovasjonsløft som innebærer: et politisk valg om å være best på innovasjon i Norge, samordning av offentlige og private innovasjonsvirkemidler, mer fokus på gode gründerhistorier og på åpne innovasjon i etablert næringsliv, tilgang på tidligfasekapital og FOU og at det må være lov å feile.


NHH, Tor Aase Johannesen


Bergen har en rekke gode gründermiljøer, kanskje særlig innen medisinsk sektor og i havbrukssektoren. Jeg synes derfor at ressursene bør settes inn på disse to områdene.

Hvilken visjon mener DU at Vestlandet bør ha?

Gründeravisen: It all starts this week

Les også

Vil du ha hjelp til å lykkes med ideer og prosjekter?
Sammen finner vi en helhetlig tilnærming til deres utfordringer og mål. Vi utarbeider en langsiktig strategisk plan for å oppnå dem
Ta kontakt