Tjenester

ihärdig bistår deg med...

Kommunikasjonsstrategi

Utarbeider og bidrar med realisering

Konsept & Innhold

Idéutvikling, produksjon og distribusjon

Prosjektledelse

Leder eller bidra som del av prosjektteam

Arrangement

Skaper interessante og relevante kunnskapsarena

Rådgivning

Gir råd og nyttige koblinger for å løse oppdragene

Rekruttering

Skaffer dyktige kandidater til prosjektene
Vil du ha hjelp til å realisere dine prosjekter og nå dine målsettinger?
Book en erfaren kommunikasjonsrådgiver, konseptutvikler og prosjektleder
Ta kontakt