Tjenester

ihärdig bistår deg med...

Kommunikasjonsstrategi

Utarbeide effektiv og konkret kommunikasjonsstrategi

Konsept & Innhold

Lage innhold og konsepter for alle kommunikasjonskanaler

Prosjektledelse

Bidra eller leder prosjektene dere ønsker å få realisert

Arrangement

Bistå med å skape relevante møteplasser live eller online

Rådgivning

Sparringpartner som kan finne nyttige koblinger og nye løsninger

Rekruttering

Skaffe dyktige kandidater til oppdrag som skal gjennomføres
Vil du ha hjelp til å realisere dine prosjekter og nå dine målsettinger?
Book en erfaren kommunikasjonsrådgiver, konseptutvikler og prosjektleder
Ta kontakt