Tjenester

ihärdig bistår deg med...

Kommunikasjonsstrategi

Utarbeider strategi og bidrar med realisering

Konsept & Innhold

Lager innhold og konsepter for ulike kommunikasjonskanaler

Prosjektledelse

Leder eller bidrar på prosjektene dere ønsker å få realisert

Arrangement

Bistår med å skape relevante møteplasser live eller online

Rådgivning

Gir råd og nyttige koblinger for å løse oppdragene

Rekruttering

Skaffer dyktige kandidater til oppdrag som skal gjennomføres
Vil du ha hjelp til å realisere dine prosjekter og nå dine målsettinger?
Book en erfaren kommunikasjonsrådgiver, konseptutvikler og prosjektleder
Ta kontakt