Tjenester

ihärdig bistår deg med...

Kommunikasjonsstrategi

Utarbeider effektiv og konkret kommunikasjonsstrategi

Konsept & Innhold

Lager innhold og konsepter for alle kommunikasjonskanaler

Prosjektledelse

Bidrar eller leder prosjektene dere ønsker å få realisert

Arrangement

Bistår med å skape relevante møteplasser live eller online

Rådgivning

Sparringpartner som kan finne nyttige koblinger og nye løsninger

Workshop

Leder eller bidrar med kompetanse inn i grupperarbeidet
Vil du ha hjelp til å realisere dine prosjekter og nå dine målsettinger?
Book en erfaren kommunikasjonsrådgiver, konseptutvikler og prosjektleder
Ta kontakt