OPPkjøring til valg
Innovasjonsuken OPP, Petter Tran

OPPkjøring til valg

Shifter og Innovasjonsuken OPP inviterte til politikerdebatt om satsingen på verdiskaping og entreprenørskap på Vestlandet.

20 dager før valget inviterte Kristine Askvik i Shifter og Innovasjonsuken OPP til politikerduell om verdiskaping og nyskaping på Vestlandet.

Tempo må opp

Innovasjonsuken OPP innledet med å vise til Innovasjonstalen hvor Håkon Haugli i Innovasjon Norge viste til undersøkelser at færre unge mennesker ønsker å etablere egen bedrift. Entreprenørskapsaktiviteten i Norge er nå lavere enn i 2019. Til sammenligning har Sverige opplevd en økning. Søkertallene til Innovasjon Norge stuper.

Norge i bunnsjiktet på entreprenørskapsaktivitet

Abelias Omstillingsbarometer som måler omstillingsevnen viser at vi i Norge ikke er ledende på teknologi, kompetanse eller det grønne skiftet. Det vil si at vi reduserer næringslivets konkurranseevne og landets velstand på sikt. Omstillingsbarometeret viser også at Norge ligger helt i bunnsjiktet på faktisk entreprenøraktivitet. Motivasjonen for å starte bedrift er også lavere i Norge sammenlignet med land som USA, Nederland og Sverige.

Vestlandet trenger gründere og kapital

Helene Frihammer i NHO Vestland ga en status på utfordringene til arbeids- og næringslivet, og hva Vestland trenger:

– Skal vi sikre ei bærekraftig og grønn utvikling og bygge nye verdikjeder og produkt i Vestland, treng vi mange fleire gründarar og oppstartsselskap som kjem seg gjennom «dødens dal» og får tilgang på risikovillig kapital! uttalte hun.

Frihammer ba lokalpolitikerne som stiller til valg om snakke om viktigheten av å være en næringsvennlig kommune. Hun ga ordet videre til Stine Fiksdal i VIS som fokusert på entreprenørskapsaktivteten på Vestlandet og behovet for 230.000 nye arbeidsplasser.

Helene Frihammer i NHO Vestland sammen med representater fra Shifter, Grøn Region Vestland, Connect Vest og VIS

Kapital, kompetanse og kunder

Stine Fiksdals løsningsforslag var klart: "Kapital, kompetanse og kunder". Et sentralt tema var etableringen av et regionalt tidligfasefond, med både statlige og private midler.

Bergen og Vestland har alle forutsetninger til å lede an kappløpet for en grønn fremtid og et bærekraftig helsevesen. Da trenger vi ikke en ny gründerplan, men en storslått gründersatsing, presiserte Fiksdal.

Stine Fiksdal i VIS sammen med styringsgruppen til Innovasjonsuken OPP

Tid for duell

Ti politikere ble invitert til duell. Nettavisen Shifter, åpner nå kontor på Vestlandet. Nyansatte Kristine Askvik ledet politikerdebatten.

Veldig kjekt å være i gang som journalist for Shifter i Bergen. Jeg håper publikum ble litt klokere nå i forkant av valget. Samtidig er dette store tema - og vi ble ikke ferdig snakket på en liten time." oppsummerte hun.

Les Lucas Weldeghebriel i Shifter sin oppsummering av politikerdebatten

Les også

Vil du ha hjelp til å lykkes med ideer og prosjekter?
Sammen finner vi en helhetlig tilnærming til deres utfordringer og mål, og utarbeider en handlekraftig og langsiktig plan
Ta kontakt