Kraftfullt initiativ for havet

Kraftfullt initiativ for havet

THE OCEAN er en storsatsning hvor de største aktørene med tilknytning til havet har tatt initiativ til å skape en ny internasjonal møteplass for kunnskapsdeling, samhandling og teknologiutvikling på tvers av de blå næringene.

Viktig møteplass

17.september kickstartes nylanseringen som skal bli en ny årlig møteplass som skal legge til rette for samhandling og utvikling mellom forskere, entreprenører, investorer og næringsliv både nasjonalt og internasjonalt.

Havet har alltid vært, og vil alltid være, avhengig av innovative løsninger for bærekraftig bruk og beskyttelse av verdens viktigste ressurssenter. Havnæringene har stått for noen av teknologibølgene som har lagt mye av grunnlaget for det moderne, høyteknologiske Norge. THE OCEAN skal sikre bærekraftig utnyttelse av naturressurser og samtidig utvikle nye muligheter og nye globale markeder for Vestlandet og Norge.

Fosser frem

THE OCEAN består av Initiativtakerne GCE Ocean Technology, NCE Seafood Innovation Cluster, NCE Maritime CleanTech, Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet, NORCE, VIS, Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune, Høgskulen på Vestlandet, Norges Handelshøyskole, Connect Norge, Invest in Bergen og Bergen Næringsråd.

Nye oppdagelser og samarbeidsformer

–  Gjennom THE OCEAN vil vi legge til rette for kompetanseoverføring og samhandling som gir nye oppdagelser, forbindelser og samarbeidsformer. Vi vil legge til rette for utvikling av innovative løsninger og teknologier på tvers av havnæringene og synliggjøre eksisterende løsninger, produkt og tjenester som bidrar til økt verdiskaping i havøkonomien, sier Solveig Holm, i NCE Seafood Innovation Cluster som også er leder for styringsgruppen til THE OCEAN.

Hans Hag, Solveig Holm, Irmelin Grønevik og Christina Sundli-Härdig var prosjektteamet til THE OCEAN.

Bli med og gjør en forskjell

THE OCEAN skal være en arena for kunnskapsdeling, nye samarbeid og for fremvisning av teknologi og næring. I 2019 arrangeres pilotarrangementet, men det er allerede rigget for en langsiktig satsing, og 2020 har enda større ambisjoner.

Da Erna Solberg var innom nabolaget mitt fortalte hun at hun gleder seg voldsomt til THE OCEAN.

Erna på besøk

Da statsminister, Erna Solberg var innom nabolaget før arrangementet, fortalte hun at hun gledet seg voldsomt til THE OCEAN. Det gjør vi også.THE OCEAN 2020

Les også

Vil du ha hjelp til å lykkes med ideer og prosjekter?
Sammen finner vi en helhetlig tilnærming til deres utfordringer og mål, og utarbeider en handlekraftig og langsiktig plan
Ta kontakt