OPPtur med Grøn region Vestland
Foto: Einar Vaage

OPPtur med Grøn region Vestland

Grøn region Vestland er et samarbeidsprosjekt mellom Vestland fylkeskommune og Innovasjon Norge på vegne av Næringsforum Vestland. Målet er å skape samarbeid mellom ulike offentlige og private aktører for å sikre at samarbeid med grønn omstilling på Vestlandet skal skje raskere, bedre og enklere.

De har en målrettet innsats for å bygge verdensledende grønne huber gjennom industrielle symbioser. Det er 16 huber som er begrenset til geografiske områder der forholdene ligger veldig godt til rette for videre utvikling. Hubene har et potensiale for 17 000 nye arbeidsplasser kombinert med økt eksport og lavere utslipp. For å realisere potensiale til hubene er det avgjørende å ha et godt samarbeid på tvers av næringer og en rekke ulike aktører.

I oppkjøringen til Innovasjonsuken OPP reiste vi ut til fire av hubene for å bli bedre kjent. Bli kjent med hubene og prosjektene som de arbeider med.

Hardanger Hydrogen Hub

Hydrogenteknologi er i ferd med å modnes og vil bidra til store gjennombrudd for nye måter å håndtere energi de nærmeste årene! Dette skjer i Hardanger og nye løsninger blir i økende grad tilgjengelig for en rekke bransjer; fra produksjon og lagring til store industrielle produksjonsprosesser og transportbransjen. Les hva aktørene sier og se kunnskapsfilmen om huben i Hardanger.

«At Hardanger Hydrogen Hub har blitt definert som en av hubene i Grøn region Vestland betyr mye for det lokale næringslivet. Flere investorer og organisasjoner ser nå til området og kan bidra til større vekst. Vi merker en veldig iver og positivisme og det har blitt til en snøball som begynner å rulle. Dette gir også muligheten for et mer mangfoldig næringsliv og kompetansemiljø fremover.» sier Christel Johansen Kvamme, Næringshagen i Ullensvang.
«Odda Technology sin visjon er å være med på å konvertere olje- og gassbransjen til fornybar teknologi. Her er det et stort potensiale for norsk industri. Ved å videreføre olje- og gassnæringens betydning kan Norge bli verdensledende subsealeveradør til hydrogenbransjen. Denne type produkter kan Norge bli ledende på. Nå skal vi være med på å pilotere og kvalifisere ny teknologi for lagring av hydrogen i tett samarbeid med TechnipFMC, som har utviklet systemer med globale potensialer» forteller Ingvald Torblå i Odda Technology og styreleder i Hardanger Industri.
«Vi har gått fra tungindustri til kompetanseindustri. For oss er det viktig å samarbeide med akademia. Kompetanse er nøkkelen for at vi skal lykkes og for at vi skal kunne legge til rette for fremtiden. Vi har kontinuerlig innsats på forskning og utvikling, og bruker midler både i oppgang og nedgangstider. Her bygger vi fremtiden. Teknologien vi tar i bruk her i Hardanger Hydrogen Hub vil kunne bli brukt i stålindustrien over hele verden.» sier Jorulf Kyrkjeeide i Tizir Titanium & Iron.

Fensfjordbassenget

I og rundt Fensfjordbassenget skapes det milliarder av kroner hver eneste dag, men samtidig er det også Norges største punktutslipp. Derfor er det ekstra spennende at området nå også ønsker å gå i front for å skape nye, grønne industrieventyr. Vi besøkte Wergeland Group og på andre siden av fjorden fikk vi høre om Greenspot Mongstad. Les hva de kan fortelle om satsingene og se kunnskapsfilmen om Fensfjordbassenget.

«For at Norge skal lykkes med å ta en posisjon i markedet knyttet til det grønne skiftet, så må leverandørindustrien være konkurransedyktig i et internasjonalt marked» sier Irene Wergenland, CEO i Wergeland Group.
«Mongstad er en stor plass med dypvannskai. Noe som gir muligheter for store tankanlegg, slik at vi kan lage et stort regionalt biogassanlegg. På den måten kan vi levere lokalt drivstoff. Vi er avhengig av oppdrettsnæringen og det kommunale matavfall på sikt. Myndighetene må sammen med næringen legge forholdet til rette for at oppdretterne kan produsere mer fisk om de investerer i slamløsningen som vi har tilgjengelig.» fortalte Dag Martin Børhaug i Ragn-Sells Havbruk.
«Fensfjord har selskaper med en bred kompetanse, fra tung prosessindustri, logistikk, meknisk, elektro og ikke minst baseaktivitet for olje og gass i Nordsjøbassenget. Det er her det grønne skiftet skjer» slår Einar Waage, leder for GreenSpot Mongstad og kontaktpunkt for Fensfjordbassenget fast.
«Det er ikke en fjord som deler, men et basseng som forener, som gir nye arbeidsplasser, skaper grobunn for ny næring og styrker eksisterende leverandørindustri. Som næringshage og inkubator får vi være tett på denne utviklingen og skal bidra både med næringsutvikling og samfunnsutvikling. Vi må ungdommen sulten på industri og se de mulighetene som åpner seg her» oppsummerer Veronica Haveland, daglig leder i Klar Bedrift.

Bio Sunnhordland

«Vi vet det haster med å ta i bruk nye energikilder og bruke ressursene smartere. Da er det oppløftende å se og møte de som får det til å skje nå.» sier Torunn Totland Stangervåg i Innovasjon Norge etter kunnskapsreisen til Bio Sunnhordland.

"Bio Sunnhordland handler om mulighetene som ligger i koblingen mellom naturressurser, teknisk kompetanse og pågangsmot" forteller Lene Pilskog i Invest in Sunnhordland.

I OPPtur Bio Sunnhordland har vi pratet med Jan Kåre Pedersen i Renevo, Laila Knarvik i Bremnes Seashore og Arve Kleppe i Aker Solutions. Vi fikk oppvisning i Renevo sitt biogassanlegg som er det første i sitt slag i verden. Magnar Aaland i AllTech Services viste oss rundt i Energy House og fortalte både om gründerhistorien, bedriftssamarbeid og hvordan de jobber med fremtidens energiløsninger.

Fjordbase

Vestland fylke peker på 16 industrinettverk når de har lagt fram slagplanen for et grønt Vestland. Fjord Base i Florø er ett av dem. De er allerede i gang med flere grønne industriprosjekt. Hvilke prosjekter de arbeider med kan du se i OPPtur Florø.

"Det er ingen som har den erfaring vi trenger på havvind, så vi trenger generell industriell kompetanse som kan anvendes til et nytt område og inn i nye forretningsområder. Flytende havvind er nybråtsarbeid" sier Ole Schanke Eikum i Fjord base Holdning.
"Tilrettelagte infrastruktur er utrolig viktig for å lykkes med effektive logistikkoperasjoner" forteller Kristoffer Kjelkenes i Equinor.
"Unikt behov førte til at vi måtte utvikle vår egen software som gjør at prosessen og effekten blir unik for Florø. Kort vei fra endring til implementering når kundene og leverandørene er så nære. Saga Fjordbase trimmer logistikken grønn" sier Christian Nordgreen Olsen i Saga Fjordbase.
"Vi investerer i digitalisering for å effektivisere lagring og fartøyslogistikk. Vi skal være en god langsiktig leverandør også for offshorenæringen" sier Stig Førde i Fjordbase.
"På Fjordbase er det tilrettelagt for sirkulærøkonomi på tvers av selskap. Det går fra produksjon av hydrogen til oksygen og overskuddsvarme, som går til landbasert oppdrett som igjen produserer avfall som omdannes til biogass. I hver ende ender det opp som energi." forteller Vegard Førde Lavik i Hyfuel.
"INC Gruppen har vært godt på det å tenke langsiktig og tenke infrastruktur. De har brukt mange millioner på å sikre seg strøm fra vindmøllene, som ligger rett nord for Fjordbase, som brukes til å levere energi til alle aktørene på anlegget." sier Halvard Hovland i Havlandet Marin Yngel.

Idé, konsept og utvikling: Fremsnakk Videoproduksjon: Dråpe media

Les også

Vil du ha hjelp til å lykkes med ideer og prosjekter?
Sammen finner vi en helhetlig tilnærming til deres utfordringer og mål, og utarbeider en handlekraftig og langsiktig plan
Ta kontakt