Ungdom er fremtiden

Ungdom er fremtiden

Vestlandets innovasjonsfestival er ferdig, men vi er langt ifra ferdig med jobben som kreves for å øke innovasjonskraften. Vil du også være med på å skape fremtidens næringsliv og støtte fremtidens kollegaer?

Under Innovasjonsuken OPP har vi blitt kjent med Vestlandets iherdige studenter, inspirerende gründere, engasjerte investorer, handlekraftige næringslivsaktører og et pulserende innovasjonsmiljø. Håper at festivalgjengerne har blitt kjent med nye bransjer, kunnskapsrike fagpersoner og nytenkende selskaper som jobber og tenker på andre måter enn seg selv. Slik at det dukker opp nyttige samarbeid og spennende forretningsmuligheter.

Fra innovasjonstale til innovasjonsfestival

10.juni presenterte Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge, årets innovasjonstale, der oppga han status på norsk innovasjonsevne, samt vår evne til vekst og skalering. I innovasjonstalen pekte han på seks varsellamper for norsk innovasjonskraft: 

1 Færre vil bli gründere

2 Evne til å få bedrifter til å vokse

3 Sårbare innen eksport

4 Lykkes for dårlig med kommersialisering av forskning

5 Manglende investeringer i Norge

6 Manglende evne til å ta i bruk ny teknologi

Nye, grønne verdikjeder

I løpet av de 48 ulike arrangementene under innovasjonsfestivalen på Vestlandet har vi tatt for oss flere av utfordringene. Haugli refererte også til Grøn region Vestland som et godt eksempel på en helhetlig og gjennomtenkt strategi. Som skal bidra til nye, grønne verdikjeder, med utgangspunkt i fylkets særlige fortrinn.

Grøn region Vestland har vært en "grønn tråd" gjennom hele innovasjonsfestivalen, med god innvolvering av duoen i Grøn region Vestland, Lasse Kolbjørn Hansen i Vestland fylkeskommune og Torunn Totland Stangervåg i Innovasjon Norge Vestland. Som de sa på kick off før sommeren:

"Lykkes bedriftene - lykkes Vestland - lykkes Norge".

Fremtidens utfordringer og muligheter

I løpet av de neste åtte årene skal Vestland mer enn halvere utslippene, skaffe 24 000 nye arbeidsplasser, sikre 75 mrd i verdiskaping og 40 mrd i økt eksport. Derfor har jeg valgt ut fire oppfordringer fra noen talerne under Innovasjonsuken OPP:

Som Helene Frihammer i NHO Vestland sa under åpningsarrangementet:

«Vi må øke innovasjonskraften kraftig! Nå er tiden for økt samarbeid, og gründerne må få sitte på med de stor aktørene på veien til det globale markedet.».
Helene Frihammer i NHO Vestland (Foto: Gunnbjörg Gunnarsdóttir)

PwC lanserte Innovasjonsmeldingen under Innovasjonsuken OPP. Rapporten har kartlagt innovasjonskraften til norske selskaper. Andre Gill, Partner i PwC Bergen fulgte opp med:

«Vestlandet og Norge står overfor store omstillinger i tiden som kommer. Skal vi nå klimamålene som er satt, må produksjon og bruk av fornybar kraft opp, samtidig som vi evner å etablere nye grønne arbeidsplasser i nye industrier. For å lykkes med nye satsinger og større endringer er innovasjon helt sentralt. Det krever at selskaper må bygge langt sterkere innovasjonskraft enn de har i dag. Vi trenger et kvantesprang»
Andre Gill, Partner i PwC (Foto: Gunnbjörg Gunnarsdóttir)

Ove Gjelsvik i VIS og Connect Vest var prosjektleder for Demo Day Vestland.  28 investorklare oppstartsbedrifter presenterte seg for over 100 investorer. Han sier hva vi kan oppnå av samarbeid og samhandling på Vestlandet:

"Bedre infrastruktur, økt kompetanse og høyere kvalitet på tjenester som leverer og finansierer nye innovasjonsprosjekter og grønn omstilling. Da økes sannsynligheten for flere suksessfulle startup ut i den store verden, økt verdiskapning og mange nye arbeidsplasser!"
Ove Gjelsvik i VIS sammen med teamet og vinnerne av 100 pitches: Gameflow og Venn

DNB arrangerte for syvende år på rad, DNB NXT. En arena for gründere, vekstselskaper, investorer og etablert næringsliv. Årets tema var, Redefining Growth. Marianne Wik Sætre, regionbanksjef i DNB skrev kronikk i BA etter arrangementet: 

«Historisk få unge vil bli gründere. I 2021 ville kun 1,5 prosent av unge mellom 18 og 24 år starte ny bedrift. Vi må spørre oss selv, hvorfor velger så mange å ikke starte en bedrift? Unge mennesker i dag satser og våger, men hvorfor klarer vi ikke å lede inn flere på gründersporet?»
Marianne Wik Sætre, regionbanksjef i DNB (foto: Innovasjonsuken OPP - Dråpe Media)

Samarbeid og ung skaperkraft

To av arrangementene under Innovasjonsuken OPP rettet seg spesielt mot fremtidens kollegaer og næringsliv.

Gry Sæterdal i Ungt Entreprenørskap Vestland lanserte mentorprogram for rådgivere fra næringslivet på Vestlandet. De skal være mentorer for skoleelever som skal etablerer egne selskaper denne høsten.

Festivaluken ble avrundet med studentarrangementet, Bergen Brainstorm som ble arrangert av Espen Lerum Bondevik og resten av teamet i Start Bergen. Deres pågangsmot inspirerer til å løfte bærekraftige løsninger i et tverrfaglig samarbeid mellom næringsliv og studenter.

Startskudd i september

Nå som Innovasjonsfestivalen er unnagjort skal jeg fortsette arbeidet med å fremme ung skaperkraft via Ungt Entreprenørskap Vestland. For vi trenger flere unge mennesker med skarpe hoder og varme hjerter til å videreutvikle Vestland og pønske ut løsninger på fremtidens utfordringer. På vegne av fremtidens arbeidskollegaer vil jeg oppfordre enda flere vestlendinger til å engasjere seg.

Ungt Entreprenørskap Vestland startet september med å arrangere Drømmekonferansen for entreprenørskapslærere på Vestlandet og kickoff for alle skoler som skal i gang med undervisningsopplegg. Nå skal vi i gang med syretester for årets Ungdomsbedrifter, og inngå samarbeid med næringslivsaktører som kan være støttespillere og problemstillere for årets undervisningsopplegg SMARTere teknologi.

Team Ungt Entreprenørskap Vestland under Drømmekonferansen for entreprenørskapslærere (Foto: Tobias Riple, Amalie Skram vgs)
"Vil du være rådgiver eller mentor for elever som skal starte egen bedrift? Eller jobber du i en fremoverlent bedrift som ønsker å gi en problemstilling til vestlandets barneskoleelever, slik at de sammen med dere skal pønske ut gode løsninger på deres utfordringer?"

Om svaret er "JA!" - send meg en melding: christina@ihardig.no eller ring 411 00 811. Ellers tar nok jeg kontakt for å følge deg OPP etter årets innovasjonsfestival.

Les også

Vil du ha hjelp til å lykkes med ideer og prosjekter?
Sammen finner vi en helhetlig tilnærming til deres utfordringer og mål, og utarbeider en handlekraftig og langsiktig plan
Ta kontakt