To teknologiprater

To teknologiprater

Hvordan sikrer vi nok teknologiekspertise på Vestlandet? Denne uken har jeg fått være med på to gode nettverkssamlinger som fronter gode rollemodeller slik at vi kan dyrke frem flere unge teknologer.

Tech Trends for Woman in Tech-nettverket

Anne-Lise A. Høisæter og Silje Sævig samlet Women in Tech-nettverket til Agenda Vestlandet for presentasjon av Tech Trends 2024.

Jeg fikk lede en techtalk med Birthe Espeland, leder for Proptech Innovation, Stina Boge, kommunikasjonsleder i itslearning og Elisabeth Hope Osen, leder for strategi og styring SDD, i Sparebanken Vest om hvordan trendene kommer til å påvirke de ulike bransjene.

Tech Trends tar for seg:

  • Det industrielle metaverset
  • Generativ AI som vekstkatalysator
  • Databehandling: Mer enn bare rå kraft
  • Hvordan handle teknologitalentene?
  • Når alt er laget med kunstig intelligens, hvordan sikrer vi oss?
  • Hvordan står det til med teknologihelsen?

Trendene er basert på erfaringer og historier fra ledende organisasjoner. Tech Trends er Deloitte sin årlige rapport om teknologiske trender ser på hvilken effekt nye teknologiske muligheter kan ha på ulike innovasjonsområder.

Vestlandets tech-kvinner

Tech Trends og «sikkerhet i en usikker tid» var også på agendaen da NCE Finance Innovation og Oda-Nettverk Bergen inviterte til kunnskapsfrokost på kvinnedagen.

Vestlandsforskning tok blant annet for seg hvordan vi kan få flere kvinner inn i teknologibransjen. Forskning viser at jenter får lite oppmuntring fra lærere og informasjon gjennom skolen for å velge teknologistudier. Det er få rekrutteringsarenaer og dårlig fritidstilbud. Så her har vi en jobb å gjøre.

Så kred til de to nettverkene som aktivt arbeidet med dette.

Les også

Vil du ha hjelp til å lykkes med ideer og prosjekter?
Sammen finner vi en helhetlig tilnærming til deres utfordringer og mål, og utarbeider en handlekraftig og langsiktig plan
Ta kontakt