Innovasjonsdagen til TV 2
Henrik Johannessen fra Tjommi presenterte for TV 2 Foto: Ove Gjelsvik

Innovasjonsdagen til TV 2

TV 2 arrangerte Innovasjonsdag på tvers av fagavdelinger for å inspirere til nyskapning. Innovasjonsdagen ble et utstillingsvindu for nytenkende prosjekter og kreative arbeidsmetoder hos TV 2.

Programmet var fullspekket med presentasjoner av gode ideer fra TV 2. Med både ukjent og mer kjente prosjekter og satsinger fra både teknologi-teamet, Sporten og Nyhetene.

Tverrfaglig team

VIS som har lang erfaring med å lage arrangementet for å fremme innovasjon har samarbeidet med TV 2 om å gjennomføre Innovasjonsdag. Jeg fikk via dem delta i prosjektgruppen som bestod av flere medarbeider fra TV 2.

- VIS og Christina bidro med erfaring og kompetanse rundt å holde slike arrangementer og var med på å sikre eksternt påfyll som utfordret tradisjonelle tanker rundt innovasjon, forteller Katarina Swendgaard som var prosjektleder for Innovasjonsdagen til TV 2.

Swendgaard jobber til daglig i økonomiavdelingen til TV 2, og var også en av dem som presenterte prosjektet sitt, Skybarna fra scenen.

Katarina Swendgaard var både prosjektleder og en av dem som presenterte sine ideer under Innovasjonsdagen
Foto: TV 2, Daniel Sannum Lauten

Arrangementet var fullbooket, og ble gjennomført på en arena for andre konkurranse-begivenheter, Premier League-studio.

Blant de eksterne foredragsholdere var ideskaperen til Tjommi, gründerfabrikken Askeladden og Opinion som holdt innlegg om "Morgendagens mediebruker: Hard to reach, hard to please? ".

Tjommi fra Bergen til verden

Henrik Johannessen fra oppstartsselskapet, Tjommi som er en del av miljøet til VIS Fintech Room som ble etablert av klyngeorganisasjonen NCE Finance Innovation og drives av VIS var en av de eksterne bidragsyterne.

Johannessen fikk fortalt viktigheten av fagkompetansen, samspillet og nettverket i innovasjonsmiljøet i Bergen. I tillegg til å dele sine erfaringer med utarbeidelse av oppstartsselskapet Tjommi og deres ambisiøse fremtidsplaner.

Gründeren i Tjommi forteller om hvordan man realiserer ideer

Fremtidens medie -og teknologimedarbeidere

Studenter fra UiB, institutt for informasjons- og medievitenskap presenterte studentprosjektene som tildeles årets TV 2-stipend, slik at de kan realisere sine ideer og konsepter.

UiB-studentene presenterte vinner-ideene til TV 2-stipendet. Foto TV 2, Daniel Sannum Lauten

Se hva som skjer

Innovasjonsdagen ble en veldig god miks av kompetanse på tvers av fagmiljøer, studentmiljøer og mellom medarbeidere i ulike fagavdelinger. Gleder meg allerede til å se ett av TV 2-konseptene som ble presentert. Det kommer på skjermen på nyåret. Og Innovasjonsdagen planlegges å bli et årlig arrangement.

Kenneth Rasmus Greve forteller om fremtidens nyheter

Les også

Vil du ha hjelp til å lykkes med ideer og prosjekter?
Sammen finner vi en helhetlig tilnærming til deres utfordringer og mål, og utarbeider en handlekraftig og langsiktig plan
Ta kontakt