To fremtidsspørsmål fra toåringen

To fremtidsspørsmål fra toåringen

Jeg samarbeider med kunder og samarbeidspartnere som satser på nyskapning, er fremtidsorientert og ønsker å utgjøre en forskjell innenfor sitt fagfelt. Da hele verden ble satt på pause måtte de finne nye måter å jobbe på, men vil det gi varig endring?

I anledning 2 årsdagen til ihärdig 1.april ville jeg stille noen av mine samarbeidspartnere og kunder to spørsmål om hvordan de har måtte tenke nytt og om hvordan dette vil påvirke dem i fremtiden. Jeg pratet med Høyskolen Kristiania som har studentene i gang med Kavlifondets satsing på Tech, håp & kjærlighet som jeg er prosjektleder for, esportselskapet Playwell hvor jeg har blitt styremedlem, Folkelig hvorjeg har vært så heldig å få flytte inn til og jobbe for i flere perioder gjennom årene og inklubatorleder for VIS Fintech-room og Mediekuben som jeg skal jobbe sammen med igjen veldig snart. Alle fikk spørsmålene: 

  1. Hvordan har dere blitt utfordret til å tenke nytt?
  2. Vil endringen også være relevant for ettertiden?

Tech, håp & kjærlighet på Høyskolen Kristiania

I januar lanserte Kavlifondet satsingen, Tech, håp & kjærlighet for å  fremmer effektiv bruk av teknologi i samfunnsnyttige prosjekter. Satsingen startet med en podkast-serie, Tech håp & kjærlighet hvor vi tok for oss samfunnsutfordringer knyttet til barn og unges psykiske helse og forhindring av ensomhet og utenforskap. Intervjuobjektene var forskere og gründere som hadde utviklet gode løsninger. I tillegg intervjuet vi noen av dem som hadde fått hjelp takket være løsningen. Flere av løsningen fikk enda mer respons i kjølvannet av at Norge ble satt på pause. Noen eksempler var Goodify som er appen som er en plattform for å tilby og søke hjelp opplevde stor pågang. Online-psykologene fra Lifekeys ble høyaktuelle da psykologkontorene ble stengt. OseanaLIVE kunne igjen tilby streaming av kulturopplevelser til 100 helseinstitusjoner som i større grad nå ble isolert fra resten av samfunnet.

Kavlifondet fulgte opp podkast-serien med å skape en innovasjonsarena i ulike studentmiljø. Det startet med en idesprint med studentene på NTNU for å finne nye løsninger for å bedre studenters psykiske helse og forhindre utenforskap og ensomhet. Like etter skulle studentene innen entreprenørskap- og tjenestedesign på Høyskolen Kristiania starte arbeidet med å finne nye løsninger knyttet til det samme tema. Like etter ble alle landets skoler stengt…

Ranvir Rai ser for seg at det kan gi varige endringer

Navn: Ranvir Rai
Tittel: Leder for entreprenørskapsstudiene ved Høyskolen Kristiania i Oslo


1. Det har definitivt dukket opp nye muligheter med tanke på hvordan vi underviser digitalt gjennom webinarer og opptak via Zoom. Denne muligheten har vært der tidligere også, men siden man nå er tvunget til å bruke dette - så har muligheten blitt realisert gjennom plutselig kompetanseutvikling for hele sektoren. Så muligheten er egentlig direkte tilknyttet denne store snuoperasjonen i form av kollektiv kompetanseløft.

2. Jeg ser fort for meg at dette kan gi varige endringer; hvor flere forelesere vil tilby hybrid-varianter av sine emner, i form av kombinasjon av stedsbasert- og nettbasert (webinar/opptak) undervisning. Covid-19 har med andre innovert sektoren.

Line Louise Røen forteller hvordan det har vært en omlegging for hele skolen.

Navn: Line Louise Røen

Tittel: Leder for regional markedsutvikling på

Høyskolen Kristiania i Bergen

1. Høyskolen Kristiania er en utdanningsinstitusjon med høy endringstakt, dette er noe vi virkelig får igjen for nå, da vi er et lag som er endringsorientert og -villige. At man klarte å flytte 7.000 studenter til våre digitale plattformer og nå gjennomfører all undervisning og veiledning fra hjemmekontor etter kun et par dager mener jeg virkelig et bevis på dette. Jeg opplever at vi er enda mer åpne i vår kommunikasjon, noe jeg tror fører til at våre studenter føler seg involvert og oppdatert på hvor vi er i prosessen og hvordan vi jobber for å sikre at de skal få en best mulig digital-studiehverdag. 

2. Jeg tror at når vi står på andre siden av denne krisen vil vi være en stiftelse som har gjennomført det store digitale skiftet og jeg regner med at hele UH-sektoren vil ha fått nye vurderingsformer. Kommunikasjon handler ikke bare om å informere, men om å skape forståelse, engasjement og trygghet. Dette tror jeg vi alle vil bli enda mer bevisst på og jobbe mer med å sikre god og hyppig kommunikasjon også i tiden etter. Playwell - barn og ungdom må sosialisere seg på nye måter

I 2019 ble jeg spurt om å bli styremedlem i esportselskapet, Playwell. Jeg synes at det var en spennende bransje og de hadde en sosial profil hvor de hadde fokus på relevante inkluderingsaktiviteter for barn og unge. Playwell har e-sportakademi, et av Norges ledende e-sportlag, sosiale inkluderingsaktiviteer og et gamingsenter. Sistnevnte måtte stenges, men da evnet de å skape nye sosiale møteplasser for barn og ungdom.


Navn: Constandino Leiva og Sjur Hovi og
Tittel: Gründere av Playwell

1. Covid-19 har ført til at vi har måtte skape flere og bedre sosiale møteplasser for spilling. Vi driver som følge av dette nå Norges største turneringsserie i Fortnite, vi drifter FIFA-turneringer i samarbeid med Brann og hjelper ungdomshus med å etablere digitale løsninger og å skape aktivitet. Vi har måtte stengt viktige sosiale møteplasser for barn og unge på gamingsenteret, men har nå skapt enda flere nye digitale sosiale møteplasser. Som følge av dette har vi hjulpet Ung Flimmer med å digitalisere sin møteplass for unge. Nå kan ungdom koble seg på digitalt for å møte gamle og nye venner. Møteplassen er tett integrert med kommunens ressurspersoner på psykisk helse, slik at det alltid er noen tilgjengelig for dem som trenger det mest. I tillegg har vi trappet opp vårt fokus på e-sport og arrangerer nå Norges største turneringsserie i Fortnite. I samarbeid med Brann og Fjordkraft er vi også i gang med digitale FIFA-turneringer.
2. Vi vil videreutvikle og anvende oss av alle våre innovasjoner også etter krisetiden.

Les artikkelen i Askøyværingen
om samarbeidet mellom Playwell og Ung Flimmer hvor ungdom kan komme i kontakt med voksne og hjelpeapparatet uten å forlate hjemmet sitt. For å sikre at ungdommer ikke blir sittende ensomme og uten kontakt med trygge voksenpersoner.

Folkelige møteplasser

Jeg har fått jobbe med gjengen i Folkelig i flere perioder gjennom de to siste årene, og nå har jeg fått se hvordan deres innovative krefter klarer å omstille seg til den nye hverdagen. Folkelig er en sosial entreprenør som utvikler verktøy for lokalt og nasjonalt folkehelsearbeid. Målet deres er å redusere sosiale ulikheter i helse ved å skape inkluderende og bærekraftige lokalsamfunn der barn og unge kan få en god oppvekst. Med prosjekter som Smaksverkstedet og Matjungelen bidrar Folkelig med leken kunnskapsformidling om næringsrik og bærekraftig mat, kombinert med å gi barn og unge en lavterskel og sosial fritidsarena i sitt nabolag. Disse prosjektene er skalert nasjonalt, og når ut til over 20.000 barn hver år. Med blant annet Helsedirektoratet og flere av landets største kommuner på kundelisten jobber Folkelig nå for å skalere prosjektene sine ytterligere, og nå ut til enda flere barn og unge.

Teamet fra Folkelig hadde startet arbeidet med elæringsvideoer før skoler og SFO ble stengt

Navn: Kathrine Marthinsen

Tittel: Daglig leder i Folkelig

1. Nå ble det plutselig ikke så populært å jobbe med å skape sosiale møteplasser, i hvertfall ikke fysisk. Men det popper opp masse andre ideer. Så vi flytter Smaksverkstedet inn på live videoformat, og skal teste digitale matkurs for barn og ungdom i tiden fremover. Matjungelen derimot, der er det mange som har bedre tid til å ta e-læringen, og vi har åpent opp for at foreldre også kan bruke aktiviteter fra Matjungelen, basert på lekende læring om mat, helse og bærekraft. Jeg er bekymret for at COVID-19 skal skape større sosiale helseforskjeller, og vil gjerne se på muligheter for å demme opp om omfanget her.  Det er forøvrig veldig spennende å se hva slags løsninger som kommer ut av denne situasjonen, og jeg håper at markedet for sosiale entreprenører skal bli enda større i - og etter - denne perioden. Det er så flott når både små og store aktører hiver seg rundt, og ser hvordan deres ressurser kan bidra til noe positivt for samfunnet.


2. Ja, det tror jeg. Jeg har alltid syntes det har vært litt rart at alt må handle om teknologi, for i mine øyne er teknologi en verktøy som kan løse et problem, men ikke nødvendigvis løsningen i seg selv. Men nå ser jeg samtidig stadig flere positive måter å bruke teknologi på, og jeg tror mange av løsningene kommer til å bli værende, og endre måten vi gjør en del ting på. Sosialdigitalt matkurs fra Smaksverkstedet for eksempel, det er jeg veldig spent på! Men ikke som erstatning for fysiske sosiale møteplasser, vi må ha begge deler. Det er egentlig litt interessant at teknologi kan være med og løse mange problemer man ikke har tenkt på tidligere, samtidig som situasjonen nå viser at teknologi virkelig ikke strekker til på andre områder som nærhet og omsorg til andre mennesker, spesielt for de som allerede var ensomme og isolerte. Teknologi kan være med og bidra til mye positivt, men det løser ikke alt.


VIS vil vise frem gründerne på nye måter

Jeg har samarbeidet på flere prosjekter med Ove Gjelsvik. Til daglig er han inklubatorleder for Fintech-room og Mediekuben er som navnet på VIS sine to inkubatorer på MCB. De drives og utvikles i tett samarbeid med NCE Finance Innovation og NCE Media. De tilbyr oppstartsbedrifter innen disse bransjene rådgivning, opplæringsprogram og kontorfasiliteter tett på klynge-programmene. Her får de sitte sammen med erfarne rådgivere og ledere som kan rettlede dem med kloke valg og ikke minst får man tilgang til deres og samarbeidspartnere sine nettverk. 11. Mars skulle oppstartsbedriftene få mulighetene til å presentere seg for investorer på VIS Demo Day, så ble alt satt på pause...Jeg spurte Ove Gjelsvik som er inkubatorleder for Fintech-room og Mediekuben om hvordan de har blitt påvirket og om dette vil får varige endringer.

 

Ove Gjelsvik og jeg har teamet opp på flere prosjekter og nå planlegger vi et nytt
1. Personlig vil jeg si at Covid-19 har dyttet Norge raskere inn i den digitale verden. Jeg har vært i IT-bransjen noen år og husker hvor vanskelig det var å selge videokonferanseløsninger til SMB-markedet i Tandberg sin storhetstid. Jeg har de siste 10 årene erfart hvor «vanskelig» det er å få aksept for å kjøre skype/teams møter generelt. Det er fantastisk kjekt at det nå er akseptert å ta et 10-15 minutters videomøte. Det gir enorme muligheter for mange og ikke minst for startupene som skal ut i den store verden og selge sine nye flotte varer og tjenester.
En annen spennende sak som har dukket opp i kjølvannet er at VIS sin populære Demo Day 11. mars ble avlyst. Vi har kastet oss rundt og lanserer en online Demo Day og målet er å lansere den før påske! Her vil alle 50 påmeldte og kvalifiserte startups få en fantastisk mulighet til å promotere seg både overfor de 200 investordeltakerne som var påmeldt, men også til potensielle investorer rundt om i Norge.

2. Vår nye online Demo Day er kommet for å bli og kommer til å bli utviklet videre. Det er i hvert fall ambisjonen! Vi kommer også med flere interaktive og online workshops på ulike temaer som tidligere har vært kjørt på analog/tradisjonell måte.

 

Noen avsluttende ord fra toåringen: 

Som prosjektleder for Kavlifondets Tech, håp & kjærlighet gleder jeg meg til å se hvordan studentene å skal ta fatt på oppgaven med å finne nye løsninger for å bedre barn og unges psykiske helse og forhindre både utenforskap og ensomhet. Jeg har stor tro på at det er et behov for å skape enda flere relevante, trygge og aktuelle møteplasser for barn og ungdom nå som idrettslag og ungdomstilbud har måtte stenge ned. Og vi må være sammen alene. Om du har tips og ideer til enda flere sosiale arena, så ta kontakt. Det er barna som er fremtiden, og verden vil trenge enda flere skarpe hjerner og varme hjerter i tiden fremover <3

Les også

Vil du ha hjelp til å lykkes med ideer og prosjekter?
Sammen finner vi en helhetlig tilnærming til deres utfordringer og mål, og utarbeider en handlekraftig og langsiktig plan
Ta kontakt