Åpning av helseinkubatoren, Eitri

Åpning av helseinkubatoren, Eitri

Eitri helseinkubator har som mål å eksportere helseinnovasjon for milliarder fra Vestlandet. 1.november var offisiell åpning av inkubatoren.

Universitetet i Bergen, VIS - Vestlandets Innovasjonsselskap og Helse Vest skal gjennom Eitri gjøre et stort felles løft der næring, industri, universitet og sykehus går sammen for å løse morgendagens helseproblem. Inkubatoren skal fylles med ambisiøse innovatører, studenter, medisinske forskere, industri og investorer for å utvikle nyvinninger innen helse.

Tverrfaglig samarbeid

Åpningen ble markert med taler fra inkubasjonsleder Torleif Markussen Lunde, rektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen, viseadministrerende direktør i Helse Bergen Clara Gram Gjesdal, leder i VIS Stine Fiksdal og investor Kristin Odfjell. Musikere fra Griegakademiet og Fredrik Saoera bidro med underholdningen.


Dekan ved Det medisinske fakultet, Per Bakke og Thea Våge, leder for Curie, fagutvalget for medisinsk teknologi fikk sammen med roboten til Retrams og Bergen Robotics klippet snoren da helseinkubatoren «Eitri» ble offisielt innviet.

-Eitri er et stort fellesløft der næring, industri, universitet og sykehus går sammen for å løse morgendagens helseproblem – det gjelder alt fra kreftforskning til kunstig intelligens. Denne type samarbeid er helt nødvendig når oljeinntektene forsvinner, Torleif Markussen Lunde, leder for Eitri helseinkubator.


Oppdragsgiver: Eitri helseinkubator
Prosjektledelse for åpning: 
ihärdig, Christina Sundli-Härdig
Hovedfoto: Ingvild Festervoll Melien

Les også

Vil du ha hjelp til å lykkes med ideer og prosjekter?
Sammen finner vi en helhetlig tilnærming til deres utfordringer og mål, og utarbeider en handlekraftig og langsiktig plan
Ta kontakt