Sosiale tiltak mot studentensomhet

Sosiale tiltak mot studentensomhet

BIs studentorganisasjon (BISO), BI og Kavlifondet skal samarbeide for å skape flere sosiale tiltak mot ensomhet i studentmiljøet. Tiltaket er som del i Tech, håp & kjærlighet som ihärdig har fått være prosjektleder for.

– Det haster med tiltak, sier Morten Ødegård Tømte, Director of Business Relations i BISO.

I en omfattende spørreundersøkelse om smitteverntiltak, livskvalitet og psykisk helse fra FHI viser resultatene at flere sliter med ensomhet og psykiske plager, og at de unge og aleneboende sliter mest. Én av fire oppgir at de ikke er fornøyd med livet. En tredjedel av studentene er ensomme. Den psykiske belastningen er størst i Bergen og Oslo hvor smitteverntiltakene har vært mest omfattende.

– Vi ønsker å sikre tiltak og aktiviteter mot ensomhet, samt sikre den psykososiale helsen for studentene, sier Ødegård Tømte.

Dette skal det nye samarbeidet mellom Kavlifondet, BI og BIs studentorganisasjon (BISO) bidra til.

Sammen skal BI, BISO og Kavlifondet sikre tiltak og aktiviteter som forebygger ensomhet blant studenter. Foto er tatt vinteren 2020 da restriksjoner om oppmøte og avstand ikke var like strenge som de er i dag.

Innovative løsninger av og for studenter

Kavlifondets satsing Tech, håp & kjærlighet skal fremme effektiv bruk av teknologi i samfunnsnyttige prosjekter.

Satsingen ble innledet med en podkastserie med samme navn, som handler om prosjekter som Kavlifondet støtter hvor innovasjon og effektiv bruk av teknologi brukes for å redusere ensomhet og utenforskap.

– Da landet stengte ned våren 2020 ble Tech, håp & kjærlighet høyaktuell, sier prosjektleder for “Tech, håp & kjærlighet”, Christina Sundli-Härdig.

Les mer om podkasten her

Lytt til Tech, håp & kjærlighet her

– Etter podkasten igangsatte vi idekonkurranser og studentsamarbeid for å finne nye løsninger knyttet til de samme problemstillingene, forteller Sundli-Härdig.

I starten, som var før pandemi og nedstenging, var utgangspunktet SHOT-undersøkelsen (Studenters helse- og trivelsesundersøkelse) fra 2018, som viste en økning i rapportering av psykiske plager blant norske studenter.

Basert på undersøkelsen har studentteam i Trondheim, Oslo og Bergen gjennom hele 2020 arbeidet med å skape løsninger for å bedre studenters psykiske helse ved å forhindre utenforskap og ensomhet.

Les mer om Spill mot ensomhet blant studenter til topps i SoPro 2020 og Studenter vant med løsninger mot studentensomhet

I det nye samarbeidet mellom BI, BISO og Kavlifondet skal det utvikles og iverksettes en rekke nye aktiviteter ut i fra studentenes løsningsforslag.

– Studentteamenes idéer var alt fra gamification for å knytte nye vennskap, nytenkende studentarrangementer og tiltak for en mer åpen dialog om psykisk helse. Nå gleder vi oss til å realisere konkrete tiltak for å redusere i ensomhet i studentmiljøene, forteller Sundli-Härdig.

Hun påpeker at den nye, sterke koronarelaterte økningen i ensomhet blant studenter har gjort at behovet for slike løsninger vokst ytterligere.

På grunn av restriksjoner måtte samarbeidet etterhvert omstruktureres til digitale samtaler.

I de siste innstrammingene av smitteverntiltak blir pekes det på at utdanningsinstitusjonene og samskipnadene må legge til rette for møteplasser, og finne måter studentene kan møtes på og samtidig overholde smittevernsreglene.

Nasjonal studentvenn-uke

Første tiltak i samarbeidet er “Social with BISO”, en nasjonal studentvenn-uke i midten av februar der målet er at studentene skal få nye relasjoner og vennskap.

– Vi skal lansere flere etterlyste sosiale tiltak og aktiviteter, og lavterskeltilbud på studiestedene for dem som trenger noen å prate med. Forebyggende sosiale tiltak er essensielt for en god studiehverdag, fortsetter Ødegård Tømte.

– Vi er imponerte over BISOS engasjement og innsats, for å redusere ensomhet og utenforskap i studentmiljøet, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

BI har blant annet arrangert gåturer, kaffesamtaler, og har mer tilgjengelig ansatte i resepsjonsområdet og digitalt tilstedeværelse med sosiale tiltak.

– Fremover planlegger vi mentorordninger for førsteårsstudenter, webinarer om studiemestring og back-to-school-aktiviteter, forteller Beate Nilsen som er koordinator og sykepleier på BI campus Bergen.

– BISO har allerede gjort et imponerende forarbeid og vi gleder oss til å bidra til Social with BISO i hele 2021, fortsetter Iversen.

Studenter etterlyser flere fysiske møter

Steinar Litland er selv student, og ansatt som studentassistent ved BI. Han er en av de første som møter studenter som dukker opp på campus i Bergen.

– Det har vært viktig for studentene å ha et sted å være de siste månedene for å gjøre skolearbeidet sitt. Dessverre er det også en ekstra vanskelig tid om man føler seg ensom. Jeg håper at tiltakene vi nå jobber med vil bety enda mer, sier Steinar Litland, som har et råd til studenter som vil engasjere seg i studentmiljøet:

– Fellesskapsfølelsen i det gjør det enklere å komme i prat med nye folk. Vis også engasjement i forelesninger, det tjener du på faglig sett, samtidig som at du fort blir en interessant person å bli kjent med for dine medstudenter.

Prosjektleder Christina Sundli-Härdig og representanter fra BISO sommeren 2020.


Nye muligheter på nyåret

BISO planlegger nå en varm velkomst for alle BI-studentene.

Social with BISOs studentvenn-uke skal etter planen arrangeres i midten av februar, og by på webcaster, digitale turneringer, utendørsaktiviteter og lavterskeltilbud på alle BI-campusene.

– Målet er å skape flere arrangementer hvor folk kan bli kjent med nye folk i trygge rammer, eller bli bedre kjent med gamle venner, sier Marte Telje, Head of Business Relation i BISO Bergen i 2020.

– Alle kan føle på ensomhet eller mangel på inkludering, uavhengig av om man er med i en undergruppe, på to idrettslag eller ingen av delene. Utfordringen ligger jo i at fåtallet snakker om ensomhet og at det påvirker en, men det er jo ikke så enkelt! Derfor må vi starte dialogen et sted, det er spennende å få begi seg ut på denne utfordringen med BI og Kavlifondet, mener Telje.

Sammen for et felles mål

Social with BISO er forankret lokalt med en engasjert prosjektgruppe, men er for alle på BIs campus.

– Vi på BI er privilegerte som har en så dyktig og engasjert studentforening som BISO, understreker Anne Linn Strøm-Erichsen, rådgiver ved BI Bergen.
Året med korona har gitt oss nye rammer for hvordan vi lever livene våre, omgås hverandre og kan delta på aktiviteter. Situasjonen er en påkjenning for oss alle, like fullt er det imponerende hvor omstillingsdyktige og løsningsorienterte studentene er, sier hun.

– Samtidig vet vi hvilken utfordrende og vanskelig situasjon mange er seg i. Dette prosjektet av og for studenter er derfor fantastisk. Det er svært positivt at Kavlifondet støtter BISO i alle de spennende planene de har for prosjektet Tech, håp & kjærlighet fremover. Vi ser frem til et tett samarbeid på tvers. Sammen står vi sterkere for et felles mål, avslutter Anne Linn Strøm-Erichsen.

Daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen, med gavesjekken til BISO på 150.000kr

FAKTA

  • Social with BISO er et nasjonalt sosialt tilbud for BI-studenter som arrangeres som en del av samarbeid mellom BI, BISO og Kavlifondet.
  • Lanseres med et ukesarrangement 15.- 21. Februar. Skal deretter være en rekke sosiale tiltak gjennom året.
  • Arrangeres i samarbeid med BISO, Kavlifondet og BI og skal være en felles satsing for å redusere ensomhet og utenforskap blant studenter
  • Aktiviteter vil være alt fra webcaster, turneringer, fysiske utendørsaktiviteter og konkurranser. Flere vil ha digital interaksjon på tvers av de ulike studiestedene. Samt en rekke lavterskeltilbud på campus.
  • Alle aktiviteter tar hensyn til de enhver tid gjeldende smittevernregler.

Les også

Vil du ha hjelp til å lykkes med ideer og prosjekter?
Sammen finner vi en helhetlig tilnærming til deres utfordringer og mål, og utarbeider en handlekraftig og langsiktig plan
Ta kontakt